Bosättningskrav vid utlandsstudier

Beslut 2024-04-24/Dnr.2023-05414

Krav på bosättning, prövning av tillräcklig anknytning till Sverige för en svensk medborgare.

Dokument: 2023-05414

Publicerad: 2024-05-07


Beslut 2024-03-13/Dnr.2023-04842

Fråga om rätt till svenskt studiemedel utifrån EU-rätten vid dubbla EU-medborgarskap.

Dokument: 2023-04842

Publicerad: 2024-04-10


Beslut 2024-03-13/Dnr.2023-04758

Fråga om migrerande egenföretagare med beaktande av EU-domstolens dom i mål C-638/20 (MCM).

Dokument: 2023-04758

Publicerad: 2024-04-10


Beslut 2024-03-13/Dnr.2023-05391

Fråga om den studerande har tillräcklig samhällsanknytning till Sverige för att kunna härleda rätt till svenskt studiestöd från EU-rätten.

Dokument: 2023-05391

Publicerad: 2024-04-02


Beslut 2024-03-13/Dnr.2023-05251

Fråga om den studerande har tillräcklig samhällsanknytning till Sverige för att kunna härleda rätt till svenskt studiestöd från EU-rätten.

Dokument: 2023-05251

Publicerad: 2024-04-02


Beslut 2023-05-03/Dnr.2023-00145

Fråga om rätt till svenskt studiestöd med avseende på Brexit för studerande som tidigare haft studiehjälp.

Dokument: 2023-00145

Publicerad: 2023-05-23


Beslut 2023-01-25/Dnr.2020-02660

Fråga om den klagande kan härleda rätt till svenskt studiestöd från EU-rätten som barn till migrerande arbetstagare som återvänt till ursprungslandet eller genom sin samhällsanknytning.

Dokument: 2020-02660

Publicerad: 2023-02-06


Beslut 2022-03-16/Dnr.2022-00057

Fråga om den studerande kan ses som fortsatt bosatt i Sverige under studietiden utomlands med beaktande av bestämmelserna i (5 kap. 7 §) socialförsäkringsbalken.

Dokument: 2022-00057

Publicerad: 2022-04-06


Beslut 2021-03-10/Dnr.2020-05575

Fråga om innebörden i begreppet bosättning.

Dokument: 2020-05575

Publicerad: 2021-06-10


Beslut 2021-01-27/Dnr.2020-04893

Fråga om det finns synnerliga skäl att bevilja studiemedel, trots att den studerande inte uppfyller kravet på bosättning.

Dokument: 2020-04893

Publicerad: 2021-02-16


Beslut 2020-09-02/Dnr.2020-02588

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler.

Dokument: 2020-02588

Publicerad: 2020-11-19


Beslut 2019-06-10/Dnr.2019-01477

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Även fråga om den sökande är att betrakta som barn till migrerande arbetstagare.

Dokument: 2019-01477.pdf

Publicerad: 2019-09-24


Beslut 2015-12-07/Dnr.2015-01305

Fråga om rätt till svenskt studiemedel, för distansstudier inom EU, enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler.

Dokument: 2015-01305.pdf (122489)kB

Publicerad: 2015-12-23 10:52


Beslut 2015-01-26/Dnr.2014-04175

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2014-04175.pdf (92994)kB

Publicerad: 2015-02-13 13:56


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02466

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Även fråga om rätt till studiemedel för försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare.

Dokument: 2014-02466.pdf (92905)kB

Publicerad: 2014-11-11 16:30


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-00181

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2014-00181.pdf (86339)kB

Publicerad: 2014-05-12 15:15


Beslut 2014-03-10/Dnr. 2013-04931

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2013-04931.pdf (85227)kB

Publicerad: 2014-03-21 10:13


Beslut 2014-01-27/Dnr. 2013-04568

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.Dokument: 2013-04568.pdf (84849)kB

Publicerad: 2014-02-12 08:18


Beslut 2013-08-26/Dnr.2013-01403

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.Dokument: 2013-01403.pdf (85450)kB

Publicerad: 2013-09-05 14:44


Beslut 2013-08-26/Dnr.2013-01127

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.Dokument: 2013-01127.pdf (86074)kB

Publicerad: 2013-09-05 14:40


Beslut 2013-08-26/Dnr.2013-00412

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.Dokument: 2013-00412.pdf (85989)kB

Publicerad: 2013-09-05 14:36


Beslut 2009-03-16/Dnr.2009-00478

I det här fallet bedömde nämnden att en gymnasieelev som varit inackorderad utomlands hade sin egentliga hemvist hos föräldrarna i Sverige. Därigenom uppfyllde den studerande kravet på sammanhängande bosättning i Sverige.

Dokument: 2009-00478.pdf (15126)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:20


Beslut 2010-02-01/Dnr.2009-04684

Den som på grund av säsongsarbete vistas regelbundet utomlands kan ändå anses vara bosatt i Sverige. En förutsättning är att han eller hon inte har starkare anknytning till något annat land än till Sverige.

Dokument: 2009-04684.pdf (16060)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:20


Beslut 2008-12-08/Dnr.2008-03907

Det krävs synnerliga skäl för att en sökande ska kunna bli beviljad studiemedel för studier utomlands om bosättningskravet inte är uppfyllt. I det här fallet saknas sådana synnerliga skäl.

Dokument: 2008-03907.pdf (16275)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:18


Beslut 2007-01-22/Dnr.2006-04696

Det krävs synnerliga skäl för att en sökande ska kunna bli beviljad studiemedel för studier utomlands om bosättningskravet inte är uppfyllt. I det här fallet saknas sådana synnerliga skäl.

Dokument: 2006-04696.pdf (16976)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:18


Beslut 2006-11-13/Dnr.2006-03452

I det här fallet uppfyller inte den sökande bosättningskravet och har därför blivit nekad studiemedel för studier utomlands. För att CSN ska kunna göra undantag från bosättningskravet måste det finnas synnerliga skäl. Här saknas sådana synnerliga skäl.

Dokument: 2006-03452.pdf (17259)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:17


Beslut 2006-07-31/Dnr.2006-02470

Det krävs att det finns synnerliga skäl för att en studerande som inte uppfyller bosättningskravet ska kunna bli beviljad studiemedel vid utlandsstudier.

Dokument: 2006-02470.pdf (17336)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:17


Beslut 2006-05-29/Dnr.2006-01473

Det krävs att det finns synnerliga skäl för att en studerande som inte uppfyller bosättningskravet ska kunna bli beviljad studiemedel vid utlandsstudier.

Dokument: 2006-01473.pdf (19626)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:17


Beslut 2006-03-20/Dnr.2006-00221

Det krävs att det finns synnerliga skäl för att en studerande som inte uppfyller bosättningskravet ska kunna bli beviljad studiemedel vid utlandsstudier.

Dokument: 2006-00221.pdf (20215)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:17

Tillbaka