Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)

Överklagandenämnden för studiestöd är en domstolsliknande statlig myndighet som prövar överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut om bland annat studiehjälp, studiemedel, studiestartsstöd och omställningsstudiestöd samt återkrav av dessa. Vi har vårt kontor i Härnösand.

Vår verksamhet regleras i huvudsak i studiestödslagen och i instruktion för myndigheten som beslutats av regeringen. Vi fungerar också som remissinstans för lagstiftning inom främst studiestödsområdet.

På vår webbplats finns bland annat information om oss och vår verksamhet. Här hittar du även vilka beslut som kan överklagas och hur du överklagar ett beslut. Webbplatsen innehåller även våra vägledande beslut inom olika områden.