Utbildning som omställningsstudiestöd får lämnas för

Beslut 2024-03-13/Dnr.2023-05043

Fråga om den sökta kursens syfte och om den kan antas stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden.

Dokument: 2023-05043

Publicerad: 2024-04-05


Beslut 2023-10-25/Dnr.2023-03029

Fråga om en längre utbildning ändå kan bedömas vara 80 veckor eller kortare utifrån en med utbildningssamordnaren fastställd individuell studieplanering.

Dokument: 2023-03029

Publicerad: 2023-11-14


Beslut 2023-08-23/Dnr.2023-02204

Fråga om rätt till omställningsstudiestöd för studier på distans vid ett utländskt lärosäte.

Dokument: 2023-02204

Publicerad: 2023-09-13


Beslut 2023-05-03/Dnr.2023-00583

Fråga om utbildningen stärker den sökandes framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Dokument: 2023-00583

Publicerad: 2023-05-23


Beslut 2023-03-23/Dnr.2023-00520

Frågan är om hur utbildningen är finansierad och om den då kan ge rätt till omställningsstudiestöd.

Dokument: 2023-00520

Publicerad: 2023-04-04


Beslut 2023-03-23/Dnr.2023-00352

Fråga om en längre utbildning ändå kan bedömas vara 80 veckor eller kortare utifrån en med utbildningsanordnaren fastställd studieplan.

Dokument: 2023-00352

Publicerad: 2023-04-04


Beslut 2023-03-23/Dnr.2022-05267

Fråga om en längre utbildning ändå kan bedömas vara 80 veckor eller kortare utifrån ett ingivet studieintyg.

Dokument: 2022-05267

Publicerad: 2023-04-04


Beslut 2023-02-22/Dnr.2022-04781

Fråga om den sökande visat i ärendet att utbildningen kommer stärka dennes framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Dokument: 2022-04781

Publicerad: 2023-03-21


Beslut 2023-02-22/Dnr.2022-05323

Fråga om utbildningen stärker den sökandes framtida ställning på arbetsmarknaden när det är hög efterfrågan på arbetsmarknaden i nuvarande yrke.

Dokument: 2022-05323

Publicerad: 2023-03-03


Beslut 2023-02-22/Dnr.2022-05144

Fråga om utbildningen kan anses pågå under kortare tid än 80 veckor.

Dokument: 2022-05144

Publicerad: 2023-03-03


Beslut 2023-02-22/Dnr.2022-04908

Fråga om utbildningen stärker den sökandes framtida ställning på arbetsmarknaden när studierna avser en särpräglad utbildning.

Dokument: 2022-04908

Publicerad: 2023-03-03


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-04580

Fråga om en högskoleutbildning, där efterfrågan på arbetsmarknaden inom yrkesområdet är begränsad, kan anses stärka den klagandes framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov när den sökande i dagsläget arbetar i ett yrke med jämförbar eller något högre efterfrågan på arbetsmarknaden eller om det finns särskilda skäl att bortse från arbetsmarknadens behov.

Dokument: 2022-04580

Publicerad: 2023-02-06


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-04577

Fråga om en utbildning till yrke med begränsad efterfrågan på arbetsmarknaden kan stärka den klagandes ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov då den sökande i dagsläget arbetar i ett yrke där efterfrågan på arbetsmarknaden är hög.

Dokument: 2022-04577

Publicerad: 2023-02-06


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-04530

Fråga om omställningsstudiestöd kan lämnas för en studerande som är under 40 år och ska studera på en mindre del av en längre utbildning.

Dokument: 2022-04530

Publicerad: 2023-02-06


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-04406

Fråga om omställningsstudiestöd kan lämnas för en studerande som är under 40 år och som endast ska studera på en del av en längre utbildning.

Dokument: 2022-04406

Publicerad: 2023-02-06


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-04392

Fråga om omställningsstudiestöd kan lämnas för en studerande som är under 40 år och ska studera på fristående kurser som en del av en längre utbildning.

Dokument: 2022-04392

Publicerad: 2023-02-06


Beslut 2022-12-07/Dnr.2022-04395

Fråga om aspirantutbildning ska räknas in i utbildningens längd.

Dokument: 2022-04395

Publicerad: 2022-12-22


Beslut 2022-12-07/Dnr.2022-04394

Fråga om omställningsstudiestöd kan lämnas för en studerande som är under 40 år och ska studera på en längre utbildning.

Dokument: 2022-04394

Publicerad: 2022-12-22