Anhörig till ickesvensk unionsmedborgare

Beslut 2023-02-22/Dnr.2022-04633

Fråga om rätt till svenskt studiestöd när den studerande är anhörig till person som är varaktigt bosatt i annat EU-land.

Dokument: 2022-04633

Publicerad: 2023-03-03


Beslut 2022-10-19/Dnr.2022-01893

Fråga om den studerande kan ses som barn till migrerande arbetstagare i Sverige när förälder bor i Sverige men arbetar i annat EU-land.

Dokument: 2022-01893

Publicerad: 2022-11-10


Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-01720

För den som inte själv är EU-medborgare är uppehållsrätten kopplad till en relation med en EU-medborgare. Om relationen upphör så upphör även uppehållsrätten.

Dokument: 2013-01720.pdf

Publicerad: 2013-06-12 10:59


Beslut 2012-12-03/Dnr.2012-05441

Tredjelandsmedborgare kan beviljas svenskt studiestöd om de är anhöriga till EES-medborgare som är migrerande arbetstagare i Sverige.

Fråga om en doktorand är en migrerande arbetstagare.

Dokument: 2012-05441.pdf (97765)kB

Publicerad: 2012-12-17 10:27


Beslut 2010-04-26/Dnr.2010-00750

Tredjelandsmedborgare kan beviljas svenskt studiestöd om de är anhöriga till EU-medborgare som är migrerande arbetstagare i Sverige. I det här fallet är den sökandes anhörige i huvudsak student, inte arbetstagare.

Dokument: 2010-00750.pdf (16099)kB

Publicerad: 2011-01-21 12:28

Beslut 2009-09-21/Dnr.2009-02603

Anhörig till pensionerad EU-medborgare kan inte härleda rättigheter till svenskt studiestöd från EU-rätten.

Dokument: 2009-02603.pdf (17607)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:27


Beslut 2008-02-18/Dnr.2007-04960

Rätt till svenskt studiestöd för tredjelandsmedborgare – även fråga om särskilda skäl till undantag

Dokument: 2007-04960.pdf (17120)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:25


Tillbaka