Återkrav

Beslut 2022-06-15/Dnr.2022-01299

Fråga om rätt till studiehjälp för samma period som Försäkringskassan beviljat aktivitetsersättning vid förlängd skolgång samt bostadstillägg.

Dokument: 2022-01299

Publicerad: 2022-07-04


Beslut 2022-05-16/Dnr.2022-01094

Förutsättningar för återkrav av extra tillägg vid efterkontroll av beräknad inkomst.

Dokument: 2022-01094

Publicerad: 2022-05-27


Beslut 2016-04-11/Dnr.2015-04262

Den studerande fick studiehjälp felaktigt på grund av skolans rapportering. Denna felaktighet fick inte rättas genom återkrav.

Dokument: 2015-04262.pdf

Publicerad: 2016-10-03


Beslut 2014-06-02/Dnr.2014-00965

Invändning om att utbetalning från CSN inte har mottagits.

Dokument: 2014-00965.pdf (15859)kB

Publicerad: 2014-06-19 11:05


2013-03-11/Dnr.2013-00443

Fråga om eftergift av återkrav när en särskilt förordnad vårdnadshavare personligen ska ansvara för återbetalningen.

Dokument: 2013-00443.pdf (80282)kB

Publicerad: 2013-03-22 11:09


Beslut 2009-11-02/Dnr.2009-02810

I det här fallet har den studerande fått återkrav av studiehjälp för att studierna har avbrutits. Återkrav kan bara efterges om det finns synnerliga skäl. Här har Överklagandenämnden bedömt att det finns synnerliga skäl.

Dokument: 2009-02810.pdf (13821)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:33


Beslut 2008-11-10/Dnr.2008-02548

CSN har beslutat att samtidigt betala ut och återkräva studiehjälp för samma läsår. Detta är dock bara tillåtet om den nya utbetalningen ska ske till en myndig studerande personligen medan återkravet gäller utbetalning som ska till vårdnadshavare före den studerandes artonårsdag.

Dokument: 2008-02548.pdf (16791)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:32


Beslut 2008-08-18/Dnr.2008-01874

Utbetalning av studiehjälp och samtidigt återkrav av studiehjälp.

Dokument: 2008-01874.pdf (16276)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:32


Beslut 2008-08-18/Dnr.2008-01811

Den studerande har fått extra tillägg till studiehjälp, och i efterhand fått återkrav då familjens årsinkomst ökat.

Dokument: 2008-01811.pdf (15074)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:32


Beslut 2008-05-19/Dnr.2008-01416

Det måste finnas beslutsunderlag för att CSN ska kunna besluta om återkrav av studiehjälp. I det här fallet hade CSN bara underlag för delar av den tidsperiod som återkravet gällde. Här utreds om CSN får komplettera underlaget i efterhand.

Dokument: 2008-01416.pdf (17462)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:32


Beslut 2008-03-17/Dnr.2008-00554

Det måste finnas beslutsunderlag för att CSN ska kunna besluta om återkrav av studiehjälp. I det här fallet hade CSN bara underlag för delar av den tidsperiod som återkravet gällde.

Dokument: 2008-00554.pdf (16498)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:32


Beslut 2006-11-13/Dnr.2006-02759

Ogiltig frånvaro innebär i princip att en elev inte studerar heltid. Några enstaka timmar av ogiltig frånvaro under en månad kan dock inte anses tillräckligt för att konstatera att den studerande inte längre bedriver heltidsstudier.

Dokument: 2006-02759.pdf (16463)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:32


 

Beslut 2006-03-20/Dnr.2006-00742

För att återkrav ska kunna efterges krävs det att det finns synnerliga skäl, det vill säga ytterst speciella omständigheter. I det här fallet finns det synnerliga skäl.

Dokument: 2006-00742.pdf (14613)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:32


Tillbaka