Övrigt

Beslut 2024-06-19/Dnr.2024-02036

Anslaget slut för omställningsstudiestöd; Fråga om turordning utifrån ansökningstillfället.

Dokument: 2024-02036

Publicerad: 2024-07-10


Beslut 2024-06-19/Dnr.2024-01919

Fråga om ansökan, utifrån turordningen till anslaget, avser studier som påbörjades ett visst kalenderhalvår.

Dokument: 2024-01919

Publicerad: 2024-07-10


Beslut 2024-06-19/Dnr.2024-01825

Fråga om ansökan, utifrån turordningen till anslaget, avser studier som påbörjades ett visst kalenderhalvår.

Dokument: 2024-01825

Publicerad: 2024-07-10


Beslut 2024-06-19/Dnr.2024-01347

Fråga om semesteruttag som förvärvsarbete, arbetsomfattning och återkrav.

Dokument: 2024-01347

Publicerad: 2024-07-10


Beslut 2024-06-19/Dnr.2024-01177

Fråga om samordning mellan förvärvsarbete och omställningsstudiestöd.

Dokument: 2024-01177

Publicerad: 2024-07-10


Beslut 2024-06-19/Dnr.2024-00734

Fråga om arbetsomfattning vid arbete och studier på deltid samt återkrav som även inkluderar inbetalad skatt.

Dokument: 2024-00734

Publicerad: 2024-07-10


Beslut 2024-04-24/Dnr.2024-00983

Fråga om den studerandes ansvar vid ingivande av elektroniska handlingar.

Dokument: 2024-00983

Publicerad: 2024-05-07


Beslut 2024-03-13/Dnr.2024-00105

Fråga om beredskapstid som deltidsbrandman ska anses utgöra sådant förvärvsarbete som begränsar rätten till omställningsstudiestöd.

Dokument: 2024-00105

Publicerad: 2024-05-07


Beslut 2024-03-13/Dnr.2024-00144

Fråga om det finns särskilda skäl att betala ut omställningsstudiestöd, trots att den studerande först efter CSN:s beslut styrkt sina studier.

Dokument: 2024-00144

Publicerad: 2024-04-02


Beslut 2024-03-13/Dnr.2023-05581

Fråga om samordning mellan förvärvsarbete och omställningsstudiestöd, samt återkrav av omställningsstudiestöd.

Dokument: 2023-05581

Publicerad: 2024-04-02


Beslut 2023-12-06/Dnr.2023-03258

Fråga om studieförsäkran och utbetalning när CSN har fattat beslut om omställningsstudiestödet efter att perioden som omställningsstudiestödet avsåg hade upphört.

Dokument: 2023-03258

Publicerad: 2024-01-04


Beslut 2023-12-06/Dnr.2023-03908

Fråga om utbetalning och om den studerande styrkt sina studier genom studieförsäkran eller på annat sätt.

Dokument: 2023-03908

Publicerad: 2023-12-29


Beslut 2023-10-25/Dnr.2023-03109

Återkrav av omställningsstudiestöd. Fråga om den studerande kan anses ha fullgjort sin uppgifts- och anmälningsskyldighet.

Dokument: 2023-03109

Publicerad: 2023-11-14


Beslut 2023-10-25/Dnr.2023-02773

Fråga om studieförsäkran och utbetalning avseende omställningsstudiestöd vid två studiestödsperioder.

Dokument: 2023-02773

Publicerad: 2023-11-14


Beslut 2023-10-25/Dnr.2023-02730

Fråga om studieförsäkran och utbetalning samt om särskilda skäl för utbetalning föreligger.

Dokument: 2023-02730

Publicerad: 2023-11-14


Beslut 2023-08-23/Dnr.2023-02450

Fråga om tillräcklig inkomst för omställningsstudiestöd.

Dokument: 2023-02450

Publicerad: 2023-09-15


Beslut 2023-08-23/Dnr.2023-02671

Fråga om retroaktiv beviljning vid sen ansökan.

Dokument: 2023-02671

Publicerad: 2023-09-13


Beslut 2023-06-14/Dnr.2023-01234

Fråga om studieförsäkran i samband med omställningsstudiestöd.

Dokument: 2023-01234

Publicerad: 2023-06-28


Beslut 2023-05-03/Dnr.2023-00923

Omställningsstudiestöd; prövning av studieresultat.

Dokument: 2023-00923

Publicerad: 2023-05-23