Anhörig till svensk medborgare

Beslut 2022-12-07/Dnr.2022-04011

Rätt till svenskt studiestöd för en utländsk medborgare med uppehållstillstånd grundat på att denne har en särskild anknytning till Sverige, även fråga om särskilda skäl.

Dokument: 2022-04011

Publicerad: 2023-01-23


Beslut 2022-10-19/Dnr.2022-02863

Rätt till svenskt studiestöd för en utländsk medborgare med uppehållstillstånd som arbetstagare i Sverige. Fråga om särskilda skäl

Dokument: 2022-02863

Publicerad: 2022-11-10


Beslut 2021-12-08/Dnr.2021-03913

Rätt till svenskt studiestöd för utländsk medborgare som har uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning.

Dokument: 2021-03913

Publicerad: 2021-12-20


Beslut 2019-03-25/Dnr.2019-00020

Fråga är om det finns särskilda skäl att lämna studiemedel trots att kravet på permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllt.

Dokument: 2019-00020

Publicerad: 2019-04-12


Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-01720

För den som inte själv är EU-medborgare är uppehållsrätten kopplad till en relation med en EU-medborgare. Om relationen upphör så upphör även uppehållsrätten.

Dokument: 2013-01720.pdf (82678)kB

Publicerad: 2013-06-12 11:00


Beslut 2010-12-13/Dnr.2010-04374

I det här fallet har den sökandes anhörig varit utstationerat i annat EU-land för utbildning och är inte migrerande arbetstagare.

Dokument: 2010-04374.pdf (16221)kB

Publicerad: 2011-02-15 14:49


Beslut 2010-04-26/Dnr.2010-00750

Tredjelandsmedborgare kan beviljas svenskt studiestöd om de är anhöriga till EU-medborgare som är migrerande arbetstagare i Sverige. I det här fallet är den sökandes anhörige i huvudsak student, inte arbetstagare.

Dokument: 2010-00750.pdf (16095)kB

Publicerad: 2011-01-16 16:04

Beslut 2007-03-19/Dnr.2007-00922

Om det finns särskilda skäl kan en tredjelandsmedborgare beviljas svenskt studiestöd trots att kravet på permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllt. I det här fallet handlar det om anknytning till Sverige genom familjeanknytning.

Dokument: 2007-00922.pdf (17447)kB

Publicerad: 2010-12-22 15:41


Beslut 2006-11-13/Dnr.2006-02899

Om det finns särskilda skäl kan en tredjelandsmedborgare beviljas svenskt studiestöd trots att kravet på permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllt. I det här fallet utgör anknytning till Sverige av familjeskäl sådana särskilda skäl.

Dokument: 2006-02899.pdf (17090)kB

Publicerad: 2010-12-22 15:41


Beslut 2006-12-04/Dnr.2006-02769

Om det finns särskilda skäl kan en tredjelandsmedborgare beviljas svenskt studiestöd trots att kravet på permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllt. I det här fallet har den studerande har arbetat i Sverige i mer än två år, och är gift med en svensk medborgare, men beviljas inte studiestöd

Dokument: 2006-02769.pdf (16128)kB

Publicerad: 2010-12-22 15:40

Beslut 2010-02-01/Dnr.2009-03903

Fråga om en tredjelandsmedborgare som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat än Sverige har rätt till svenskt studiestöd.

Dokument: 2009-03903.pdf (20777)kB

Publicerad: 2010-12-16 16:02


Beslut 2009-04-27/Dnr.2009-00711

Om det finns särskilda skäl får CSN bevilja studiemedel till tredjelandsmedborgare även om kravet på permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllt. I det här fallet utgör en stark familjeanknytning till en svensk medborgare sådana särskilda skäl.

Dokument: 2009-00711.pdf (14568)kB

Publicerad: 2010-12-16 16:01