Studiestartsstöd

Beslut 2024-06-19/Dnr.2024-01941

Fråga om hur treårsperioden i 7 § lagen om studiestartsstöd ska beräknas.

Dokument: 2024-01941

Publicerad: 2024-07-10


Beslut 2024-04-24/Dnr.2024-00326

Fråga om hur treårsperioden i 7 § lagen om studiestartsstöd ska beräknas.

Dokument: 2024-00326

Publicerad: 2024-05-07


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-03474

Frågan om det finns särskilda skäl för att bortse från ett studieuppehåll som har varat mer än sex månader.

Dokument: 2022-03474

Publicerad: 2023-02-06


Beslut 2022-04-27/Dnr.2022-00495

Fråga om hur treårsperioden i 7 § lagen om studiestartsstöd ska beräknas.

Dokument: 2022-00495

Publicerad: 2022-05-16


Beslut 2022-03-16/Dnr.2022-00165

Fråga om hur treårsperioden i 7 § lagen om studiestartsstöd ska beräknas.

Dokument: 2022-00165

Publicerad: 2022-04-06


Beslut 2018-09-24/Dnr.2018-01859
Fråga om det föreligger sådana särskilda skäl som krävs för att studiestartsstöd ska betalas ut trots att den studerande inte inom en månad från starten av den tidsperiod som studiestartsstödet avser har styrkt att han eller hon bedriver studier.

Dokument: 2018-01859.pdf

Publicerad: 2019-01-02


Beslut 2018-05-21/Dnr.2018-01205
Fråga om när den studerande, vid tillämpningen av 4 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd, ska anses ha påbörjat sina studier.

Dokument: 2018-01205.pdf

Publicerad: 2019-01-02


Beslut 2018-04-16/Dnr.2018-00721
Fråga om rätt till studiestartsstöd för en högre studietakt än den faktiska.

Dokument: 2018-00721.pdf

Publicerad: 2018-07-05


Beslut 2018-02-19/Dnr.2017-04028
Fråga om den sökande har fått studiestöd inom de senaste tre åren före starten av den tidsperiod som studiestartsstödet avser.

Dokument: 2017-04028.pdf

Publicerad: 2018-07-05


Beslut 2017-10-23/Dnr.2017-03149
Fråga om den sökande uppfyller villkoren för att kunna beviljas studiestartsstöd.
Dokument: 2017-03149.pdf

Publicerad: 2018-01-25


Beslut 2017-10-23/Dnr.2017-03130
Fråga om den sökande varit arbetslös.
Dokument: 2017-03130.pdf

Publicerad: 2018-01-25