Merkostnadslån

Beslut 2023-02-22/Dnr.2022-04388

Fråga om vissa kostnader för ett personligt hjälpmedel kan anses utgöra skäliga övriga merkostnader i samband med studier.

Dokument: 2022-04388

Publicerad: 2023-03-03


Beslut 2022-10-19/Dnr.2022-02870

Fråga om merkostnadslån kan beviljas för hela undervisningsavgiften trots att den studerande endast beviljats ordinarie studiemedel på halvtid.

Dokument: 2022-02870

Publicerad: 2022-11-10


Beslut 2022-04-27/Dnr.2022-00771

Fråga om en utbildning vid en folkhögskola är en sådan motsvarande utbildning som avses i 3 kap. 13 § andra stycket studiestödsförordningen.

Dokument: 2022-00771

Publicerad: 2022-05-16


Beslut 2021-04-27/Dnr.2021-00182

Den studerande har ansökt om merkostnadslån för resor mellan hemmet och läroanstalten, men är samtidigt regelbundet bosatt även på studieorten under den aktuella tidsperioden.

Dokument: 2021-00182

Publicerad: 2021-06-01


Beslut 2019-10-14/Dnr.2019-03703

Frågan om en dator – i studiestödshänseende –  kan anses vara ett musikinstrument. Även fråga om ett musikproduktionsprogram är en sådan motsvarande utbildning som avses i 3 kap. 13 § andra stycket studiestödsförordningen.

Dokument: 2019-03703

Publicerad: 2019-11-25


Beslut 2016-09-30/Dnr.2016-02859

Fråga om särskilda skäl att, vid utlandsstudier, utbetala hela merkostnadslånet för undervisningsavgift vid ett tillfälle i förskott, i de fall undervisningsavgiften, mot en viss merkostnad, kan betalas terminsvis.

Dokument: 2016-02859

Publicerad: 2016-10-18


Beslut 2016-09-30/Dnr.2016-02480

Fråga är om merkostnadslån för pendlingsresor kan beviljas för reskostnader mellan hemmet och läroanstalten när en studerande bor och studerar i olika stadsdelar i London.

Dokument: 2016-02480

Publicerad: 2016-10-18


Beslut 2016-06-13/Dnr.2016-01558

Fråga om en viss kostnad kan anses utgöra en undervisningsavgift på ett sådant sätt att merkostnadslån kan beviljas.

Dokument: 2016-01558

Publicerad: 2016-10-05


Beslut 2016-02-15/Dnr.2015-04481

Fråga om vissa kostnader kan anses utgöra sådana skäliga merkostnader direkt förknippade med studierna att merkostnadslån kan beviljas.

Dokument: 2015-04481

Publicerad: 2016-10-03


Beslut 2015-12-07/Dnr.2015-03889

Fråga om en viss kostnad kan anses utgöra en undervisningsavgift på ett sådant sätt att merkostnadslån kan beviljas.

Dokument: 2015-03889.pdf (93613)kB

Publicerad: 2015-12-23 10:37


Beslut 2007-11-12/Dnr.2007-04314

Merkostnadslån kan beviljas för resor mellan en tillfällig bostadsort och läroanstalten.

Dokument: 2007-04314.pdf (14259)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:36


 Beslut 2006-12-04/Dnr.2006-04073

Den studerande har ansökt om merkostnadslån för resor mellan hemmet och läroanstalten, men är samtidigt regelbundet bosatt även på studieorten under den aktuella tidsperioden.

Dokument: 2006-04073.pdf (15619)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:35


Beslut 2006-06-19/Dnr.2006-01142

Merkostnadslån för inrättande av studieplats på grund av funktionshinder.

Dokument: 2006-01142.pdf (15659)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:35


Beslut 2006-02-06/Dnr.2005-05198

I det här fallet har den studerande beviljats merkostnadslån för egenterapi som ingår som ett obligatoriskt moment av studierna. Kostnaden för egenterapi kan här anses vara en studieavgift som är nödvändig för studiernas slutförande.

Dokument: 2005-05198.pdf (15275)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:34