Extra tillägg

Beslut 2021-12-08/Dnr. 2021-04033

Inga författningsenliga möjligheter att bortse från den studerandes förmögenhet på ett överförmyndarskyddat konto

Dokument: 2021-04033

Publicerad: 2021-12-21


Beslut 2021-10-20/Dnr. 2021-03195

Fråga om det finns synnerliga skäl att bortse från föräldrarnas inkomst då kommunen övertagit försörjningsansvaret för en myndig studerande.

Dokument: 2021-03195

Publicerad: 2021-11-12


Beslut 2017-04-24/Dnr. 2017-01076

Fråga om synnerliga skäl att bortse från föräldrarnas inkomst.

Dokument: 2017-01076.pdf

Publicerad: 2017-06-21


Beslut 2017-04-24/Dnr. 2017-00674

Fråga om synnerliga skäl att bortse från en förälders inkomst.

Dokument: 2017-00674.pdf

Publicerad: 2017-06-21


Beslut 2015-03-16/Dnr. 2014-04806

En endast namngiven förälder, dvs. som saknar person- och samordningsnummer, som är antecknad som vårdnadshavare i folkbokföringen bör normalt sett inte räknas som en verklig vårdnadshavare, vid prövningen av rätten till extra tillägg.

Dokument: 2014-04806.pdf (26176)kB

Publicerad: 2015-04-02 11:27


Beslut 2014-12-01/Dnr.2014-04378

Fråga om synnerliga skäl att bortse från en förälders inkomst.

Dokument: 2014-04378.pdf (82824)kB

Publicerad: 2014-12-19 14:40


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02924
I det här fallet fanns synnerliga skäl att bortse från förälderns inkomst.
Dokument: 2014-02924.pdf (26126)kB

Publicerad: 2014-11-10 10:29


Beslut 2012-12-03/Dnr.2012-05229

För en studerande som är gift beräknas det ekonomiska underlaget utan hänsyn till föräldrarnas inkomst. Detta gäller inte sådana äktenskap som inte är giltiga i Sverige.

Dokument: 2012-05229.pdf (80623)kB

Publicerad: 2012-12-14 14:54


Beslut 2011-12-12/Dnr.2011-05134

Beräkning av det ekonomiska underlaget när en förälder har förmögenhet.

Dokument: 2011-05134.pdf (16483)kB

Publicerad: 2011-12-22 09:11


Beslut 2010-11-01/Dnr.2010-04193

Extra tillägg till en studerande som har barn men som inte längre bor ihop med barnets andre förälder.

Dokument: 2010-04193.pdf (14815)kB

Publicerad: 2011-02-15 14:45


Beslut 2008-10-13/Dnr.2008-02688
Rätten till extra tillägg prövas mot den studerandes och dennes föräldrars ekonomiska underlag. Om en vårdnadshavare är egen företagare ska en beräknad inkomstuppgift redovisas. Här ges flera exempel på sätt att styrka en sådan beräkning.

Dokument: 2008-02688.pdf (41177)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:17


 

Beslut 2006-12-04/Dnr.2006-04237
Det finns en möjlighet att beräkna det ekonomiska underlaget utan hänsyn till föräldrarnas inkomst och förmögenhet. I det här fallet utgör en oklar vårdnadssituation synnerliga skäl att bortse från en förälders inkomst.

Dokument: 2006-04237.pdf (16435)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:17


Tillbaka