Ej anhörig till unionsmedborgare

Beslut 2024-01-31/Dnr. 2023-04128

Rätt till svenskt studiestöd för utländsk medborgare som har ett uppehållstillstånd vid tillfälligt skydd enligt det så kallade massflyktsdirektivet.

Dokument: 2023-04128

Publicerad: 2024-03-20


Beslut 2022-03-16/Dnr. 2021-05547

Rätt till svenskt studiestöd (studiehjälp) för utländsk medborgare som sökt förlängning av sitt uppehållstillstånd.

Dokument: 2021-05547

Publicerad: 2022-04-06


Beslut 2021-12-08/Dnr. 2021-04243

Rätt till svenskt studiestöd för utländsk medborgare som sökt förlängning av sitt uppehållstillstånd.

Dokument: 2021-04243

Publicerad: 2021-12-20


Beslut 2021-12-08/Dnr. 2021-04106

Rätt till svenskt studiestöd för utländsk medborgare som sökt förlängning av sitt uppehållstillstånd.

Dokument: 2021-04106

Publicerad: 2021-12-20


Beslut 2014-06-02/Dnr. 2014-01425

Fråga om rätten till studiemedel för EES-medborgare som inte längre har permanent uppehållsrätt.

Dokument: 2014-01425.pdf (85219)kB

Publicerad: 2014-06-19 16:28


Beslut 2013-01-28/Dnr.2012-05799

Prövning av om det finns särskilda skäl att bortse från kravet på permanent uppehållstillstånd sker genom en vägning av omständigheter som talar för ett undantag och omständigheter som talar mot ett undantag.

Dokument: 2012-05799.pdf (79700)kB

Publicerad: 2013-02-08 13:05


Beslut 2007-11-12/Dnr.2007-03942

Det här fallet rör en tredjelandsmedborgare som saknar permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den studerande har varit bosatt och studerat i Sverige en längre tid, men nämnden bedömde att det inte fanns särskilda skäl att bevilja svenskt studiestöd.

Dokument: 2007-03942.pdf (14339)kB

Publicerad: 2010-12-16 15:54


Beslut 2007-11-12/Dnr.2007-03787

Det krävs särskilda skäl för att en tredjelandsmedborgare som inte har permanent uppehållstillstånd ska beviljas svenskt studiestöd. I det här fallet har den sökande vistats i Sverige i många år, men beviljas inte studiehjälp.

Dokument: 2007-03787.pdf (15140)kB

Publicerad: 2010-12-16 15:50


Tillbaka