Tilläggslån

Beslut 2024-04-24/Dnr.2024-00538

Tilläggslån, fråga om vilket år den studerande som tidigare fått omställningsstudiestöd ska anses ha påbörjat sina studier.

Dokument: 2024-00538

Publicerad: 2024-05-07


Beslut 2022-03-16/Dnr.2022-00052

Fråga om vilket år den studerande ska anses ha påbörjat sina studier när han eller hon erhållit studiestartsstöd under året närmast innan det år då studiemedel beviljades för första gången.

Dokument: 2022-00052

Publicerad: 2022-04-06


Beslut 2021-10-20/Dnr.2021-02672

Fråga om den studerande sammanhängande fått föräldrapenning före studiernas början.

Dokument: 2021-02672

Publicerad: 2021-11-12


Beslut 2021-09-01/Dnr.2021-02291

Fråga om den studerande sammanhängande fått föräldrapenning före studiernas början.

Dokument: 2021-02291

Publicerad: 2021-09-27


Beslut 2021-09-01/Dnr.2021-01338

Fråga om den studerande sammanhängande fått föräldrapenning före studiernas början.

Dokument: 2021-01338

Publicerad: 2021-09-27


Beslut 2021-04-27/Dnr.2021-01448

Fråga om den studerande sammanhängande fått föräldrapenning före studiernas början.

Dokument: 2021-01448

Publicerad: 2021-06-01


Beslut 2016-11-21/Dnr.2016-03185

Tilläggslån får lämnas till en studerande som under kalenderåret närmast före studiernas början haft inkomst av viss storlek. Studierna anses ha påbörjats när den studerande beviljas studiemedel för första gången, oavsett vilka studier det varit fråga om. Den som uppburit studiemedel under del av ett kalenderår kan inte anses ha haft ett studieuppehåll under samma kalenderår.

Dokument: 2016-03185

Publicerad: 2016-12-19


Beslut 2016-11-21/Dnr.2016-02985

Tilläggslån får lämnas till en studerande som under kalenderåret närmast före studiernas början haft inkomst av viss storlek. En inkomst under ett visst kalenderår kan ligga till grund för bedömningen av rätten till tilläggslån trots att den sökande bedrivit studier under samma kalenderår, dock utan studiemedel.

Dokument: 2016-02985

Publicerad: 2016-12-19


Beslut 2012-06-04/Dnr.2012-00595

Beräkning av utländsk inkomst ska ske enligt de skatterättsliga principer som gäller för beräkning av inkomst i Sverige.

Dokument: 2012-00595.pdf (16484)kB

Publicerad: 2012-06-11 10:40


Beslut 2012-04-23/Dnr.2012-01663

Beräkning av utländsk inkomst ska ske enligt de skatterättsliga principer som gäller för beräkning av inkomst i Sverige.

Dokument: 2012-01663.pdf (14845)kB

Publicerad: 2012-05-07 13:32


Beslut 2009-02-02/Dnr.2008-03812

Utlandsstudier och föräldraledighet utomlands ska beaktas vid prövning av rätten till tilläggslån. I det här fallet har den studerande periodvis studerat utomlands och haft danska föräldraförmåner under sin ledighet, men ska bedömas som om den studerat i Sverige och haft svensk föräldrapenning.

Dokument: 2008-03812.pdf (14940)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:15


Beslut 2008-10-13/Dnr.2008-02668

Föreskriften om längden av ett studieuppehåll är bindande vid prövning av rätten till tilläggslån.

Dokument: 2008-02668.pdf (17601)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:15