Eftergymnasial nivå

Beslut 2016-04-11/Dnr.2016-00162

Mindre och tillfällig försening vid studier på yrkeshögskoleutbildning.

Dokument: 2016-00162

Publicerad: 2016-10-03


Beslut 2015-03-16/Dnr.2015-00244

Egen sjukdom kan vara särskilda skäl att bortse från bristande studieresultat. Den studerande hade fått studiemedel trots att studieresultaten var otillräckliga. Studieresultaten från denna nya period var också otillräckliga. Särskilda skäl att åter bortse från de bristande studieresultaten, med hänsyn till i huvudsak likvärdiga skäl, ansågs inte föreligga.

Dokument: 2015-00244.pdf (82883)kB

Publicerad: 2015-04-01 13:50


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-03529

Tidigare känt funktionshinder kan under vissa förutsättningar vara ett sådant särskilt skäl som krävs för att bortse från ett otillräckligt studieresultat.

Dokument: 2014-03529.pdf (84432)kB

Publicerad: 2014-11-07 15:21


Beslut 2014-01-27/Dnr.2013-04306

Återkvalificering genom resultat från särskild prövning vid den gamla gymnasieskolan.

Dokument: 2013-04306.pdf (19551)kB

Publicerad: 2014-02-11 15:50

Beslut 2013-12-02/Dnr.2013-04012

Prövning av studieresultat vid en beviljning omfattande två veckor.

Dokument: 2013-04012.pdf (86337)kB

Publicerad: 2013-12-12 15:13


Beslut 2013-10-14/Dnr.2013-03045

Mindre och tillfällig försening vid studier på yrkeshögskoleutbildning.

Dokument: 2013-03045.pdf (18764)kB

Publicerad: 2013-10-28 13:11


Beslut 2013-10-14/Dnr.2013-02907

Prövning av äldre studieresultat.

Dokument: 2013-02907.pdf (83055)kB

Publicerad: 2013-10-25 11:30

Beslut 2013-08-26/Dnr.2013-02753

Prövning av äldre studieresultat.Dokument: 2013-02753.pdf (16128)kB

Publicerad: 2013-09-05 15:23


Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-01445

Studieresultatsprövning när den studerande varit heltidssjukskriven men ändå bedrivit studier.

Dokument: 2013-01445.pdf (84718)kB

Publicerad: 2013-06-12 09:32


Beslut 2013-03-11/Dnr.2013-00625

Det finns inte möjlighet att tillgodoräkna sig resultat från en kurs eller delkurs innan den är slutförd med godkänt resultat. Undantag kan göras vid större uppsatser och andra individuella arbeten. Ett examensarbete om 15 högskolepoäng för en kandidatexamen är ett sådant individuellt arbete som avses.

Dokument: 2013-00625.pdf (15876)kB

Publicerad: 2013-03-22 14:39

Beslut 2013-01-28/Dnr.2012-05657

Det finns inte möjlighet att genom intyg eller liknande tillgodoräkna sig högskolepoäng innan en kurs är slutförd med godkänt resultat.

Dokument: 2012-05657.pdf (85313)kB

Publicerad: 2013-02-08 08:08


Beslut 2012-12-03/Dnr.2012-05224

Det finns inte möjlighet att tillgodoräkna sig resultat från en kurs eller delkurs innan den är slutförd med godkänt resultat. Det är högskolan respektive universitetet som genom kursplanen avgör om delar av en kurs kan godkännas separat.

Dokument: 2012-05224.pdf (19550)kB

Publicerad: 2012-12-14 14:54


Beslut 2012-12-03/Dnr.2012-05088

Det finns inte möjlighet att tillgodoräkna sig resultat från en kurs eller delkurs innan den är slutförd med godkänt resultat. Undantag kan göras vid större uppsatser och andra individuella arbeten. Fråga om vilka krav som ska ställas på ett sådant intyg.

 

Dokument: 2012-05088.pdf (18389)kB

Publicerad: 2012-12-14 14:48

Beslut 2012-01-30/Dnr.2011-05775

En studerande hade trots anhörigs allvarliga sjukdom under flera terminer haft goda studieresultat. En därefter inträffad tillfällig försämring av studieresultatet ansågs ändå ha ett tydligt samband med den anhörigas försämrade tillstånd.

Dokument: 2011-05775.pdf (14721)kB

Publicerad: 2012-02-10 11:50


Beslut 2012-01-30/Dnr.2011-05624

Nära anhörigs allvarliga sjukdom eller bortgång kan vara särskilda skäl att bortse från bristande studieresultat. Den studerande hade fått studiemedel trots att studieresultaten var otillräckliga. Studieresultaten från denna nya period var också otillräckliga och den studerande beviljades studiemedel efter återkvalificering. Studieresultaten från den perioden var också otillräckliga. Särskilda skäl att åter bortse från de bristande studieresultaten, nu med hänsyn till den anhörigas bortgång ansågs inte föreligga.

Dokument: 2011-05624.pdf (15992)kB

Publicerad: 2012-02-10 11:41


Beslut 2011-12-12/Dnr.2011-05018

Regleringen i 3 kap. 6 och 7 §§ studiestödslagen innebär att en studerande som inte tidigare läst på eftergymnasial nivå inte ska resultatprövas för sådana studier på gymnasienivå som föregår eftergymnasiala studier.

Dokument: 2011-05018.pdf (15272)kB

Publicerad: 2011-12-21 15:25

Beslut 2011-09-19/Dnr.2011-03647

En nära anhörigs sjukdom eller bortgång kan vara särskilda skäl att bortse från bristande studieresultat. En farförälder är normalt inte en sådan nära anhörig som avses.

Dokument: 2011-03647.pdf (15381)kB

Publicerad: 2011-10-03 10:19


Beslut 2010-12-13/Dnr.2010-04913

Funktionshinder är normalt sett inte ett skäl att bortse från otillräckliga studieresultat.

Dokument: 2010-04913.pdf (15471)kB

Publicerad: 2011-02-16 12:43


Beslut 2010-11-01/Dnr.2010-04735

Återkvalificering vid byte av utbildningsform.

Dokument: 2010-04735.pdf (14945)kB

Publicerad: 2011-02-16 10:48

Beslut 2010-09-20/Dnr.2010-03805

De skäl som åberopas ska kunna styrkas.

Dokument: 2010-03805.pdf (14778)kB

Publicerad: 2011-02-16 10:42


Beslut 2010-09-20/Dnr.2010-03701

Prövning av studieresultat när studierna varit på både gymnasial och eftergymnasial nivå.

Dokument: 2010-03701.pdf (15445)kB

Publicerad: 2011-02-16 10:35