Hrvatski – Kroatiska

Informacije o Vijeću za ?albeo novčanoj pomoći za školovanje
Start
Vijeće za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje je dr?avna uprava čiji je glavni zadatak ispitivanje ?albi u vezi dodjele sredstava ili zahtjeva o vraćanju zajma ulo?enih na odluke Centralnog Vijeća za financiranje školovanja (CSN).
Za djelatnost uprave va?i zakon o novčanoj pomoći za školovanje ”studiestödslagen” (1999:1395), propis o novčanoj pomoći za školovanje”studiestödsförordningen” (2000:655) i propis (2007:1348) koji sadr?i upute za Vijeće za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje.
Na web stranici uprave se između ostalog nalaze opće informacije o upravi te na koje odluke je moguće ulo?iti ?albu i kako ulo?iti ?albu. Web stranica sadr?i također primjere odluka donesenih od Vijeća za ?albe koje mogu poslu?iti kao savjet te podatke o kontaktiranju uprave.
O upravi
Ured Vijeća za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje, koji trenutno ima oko dvadesetak suradnika, se nalazi u Härnösandu i odgovoran je za razmatranje i izlaganje predmeta. Šef uprave je direktor izabran od vlade.
Vijeće za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje godišnje rješava otprilike 7 000 predmeta.
U upravi postoji posebno tijelo za donošenje odluka, Vijeće za ?albe, koje odlučuje o va?nijim predmetima. Direktor uprave ili zamjenik direktora uprave rješavaju većinu predmeta.
Vijeće za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje je najveća instanca ovih predmeta, što znači da se protiv odluke donesene od Vijeća za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje ne mo?e ulo?iti ?alba.
Posebno tijelo za donošenje odluka zasjeda otprilike osam puta godišnje i sastoji se od direktora uprave, predsjednika, zamjenika predsjednika i ostalih pet članova. Direktor uprave, predsjednik, zamjenik predsjednika su redovne sudije. Ostali članovi su dva pravnika, dva člana koja imaju poseban uvid u uvjete studenata te jedan koji ima stručno znanje o školovanju.
Kako ulo?ti ?albu
 
Tko sve mo?e ulo?iti ?albu
?albu protiv odluke mo?e ulo?iti samo osoba na koju se odluka odnosi, zakonski zastupnik ili, u rijetkim slučajima, staratelj osobe. Drugi preduvjet je da donesena odluka njoj ili njemu neodgovara.
Odluke protiv kojih je moguće ulo?iti ?albu
Još jedan preduvjet za ulaganje ?albe je da je protiv donesene odluke dozvoljeno ulo?iti ?albu. Na primjer, nije dozvoljeno ulo?iti ?albu protiv:
-informacijskih brošura koje CSN šalje prije nego što donose odluku
-stajalište CSN:a u vezi zahtjeva za odštetu ili
-odgovora na pitanja o planu ili odlaganju vraćanja zajma i slično.
U ovom kontekstu je va?no napomenuti da je Vijeće za ?albe prema ustaljenoj praksi razjasnilo da ne postoji mogućnost da se odlučuje o povlačenju zahtjeva o vraćanju zajma. Vijeću za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje se također ne mo?e ulo?iti ?alba protiv svake odluke donesene od CSN:a. Protiv odluka o redovnom vraćanju zajma za školovanje ?alba se podnosi upravnom sudu.
?alba
?alba mora biti pismena i mora biti jasno o kojoj je odluci riječ te na koji način osoba zahtjeva da se odluka promjeni.
?alba također mora sadr?avati:
*datum donošenja odluke
*ime i prezime
*osobni identifikacijski broj
*adresu
*broj kućnog telefona
*broj mobilnog telefona
*e-mail adresu
Uz ?albu se prila?u potvrde, ocjene kao i drugi potrebni dokumenti. Dokumenti koji se već nalaze u sistemu CSN:a se ne moraju ponovno slati.
Ako je tu?itelj maloljetan, ime i adresa zamjenika mora biti navedena u ?albi. Ako punoljetna osoba anga?ira skrbnika za poseban slučaj onda isti mora imati punomoć.
Student ?albu šalje CSN:u u roku od tri tjedna od primanja odluke.
?alba se šalje na sljedeću adresu:
CSN
Box 488
63106 Eskilstuna
Kad CSN primi ?albu, za kratko vrijeme se odlučuje da li po pravilima zakona o upravnom postupku uopće postoji razlog za promjenu odluke. Ako CSN ne smatra da odluku treba promijeniti, ?alba se zajedno sa svim prilo?enim dokumentima šalje u Vijeće za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje.
Proces predmeta u Vijeću za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje
Kad Vijeće za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje primi ?albu od CSN:a, ona se registrira i slu?benik uprave je uzima na razmatranje. Uprava onda obavještava osobu koja je ulo?ila ?albu da je ?alba primljena i prila?e kontakt informacije. Sa predmetom dolazi ponekad i slu?bena izjava CSN:a gdje CSN izra?ava svoje stajalište prema ?albi. Izjava se uvijek šalje osobi koja je ulo?ila ?albu da bi joj se dala mogućnost da odgovori na stajalište CSN:a prije nego Vijeće za ?albe o novčanoj pomoći za školovanje donese odluku. Osoba koja je ulo?ila ?albu mo?e poslati pismo ili e-mail Vijeću i izraziti svoje stajalište.
Odluke predmeta se donose od direktora uprave ili od zamjenika direktora uprave ili tokom zasjedanja Vijeća.
Odluka se šalje osobi koja je ulo?ila ?albu i jedna kopija donesene odluke se šalje CSN:u da bi se poduzele mjere  koje ona donosi.