Tilläggsbidrag

Beslut 2010-12-13/Dnr.2010-05360

CSN beviljade tilläggsbidrag för vårdnadshavare från den vecka Skatteverket registrerat vårdnadshavarskap, och inte från den vecka barnet föddes. Den sökande hänvisade till att det är skillnad mellan hur heterosexuella och homosexuella par behandlas.

Dokument: 2010-05360.pdf (15431)kB

Publicerad: 2011-02-15 14:52


Beslut 2009-02-02/Dnr.2008-04179

En adoption av barn måste vara giltig i Sverige för att den studerande ska kunna räknas som vårdnadshavare. Bestämmelsen om tilläggsbidrag är kopplad till vårdnadshavarskapet och det finns inget utrymme för undantag.

Dokument: 2008-04179.pdf (15698)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:06


Beslut 2007-08-13/Dnr.2007-01819

CSN beviljade tilläggsbidrag för vårdnadshavare från den vecka skatteverket registrerat vårdnadshavarskap, och inte från den vecka barnet föddes. Den sökande överklagade med hänvisning till diskrimineringslagens förbud mot könsdiskriminering.

Dokument: 2007-01819.pdf (19219)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:06


Beslut 2006-10-02/Dnr.2006-03332

Vid tilläggsbidrag är det den juridiska vårdnaden som ska räknas, inte den registrerade.

Dokument: 2006-03332.pdf (15063)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:06


Beslut 2006-09-11/Dnr.2006-02556

En studerande som söker tilläggsbidrag för barn som bor utomlands måste kunna lämna utredning att han eller hon är vårdnadshavare. Det krävs dock inte full bevisning.

Dokument: 2006-02556.pdf (13783)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:36

Tillbaka