Studiemedel under ledighet eller sjukdom

Beslut 2023-08-23/Dnr.2023-01745

Fråga är om studiemedel under sjukdom kan beviljas trots att den studerande bedrivit studier under sjukperioden.

Dokument: 2023-01745

Publicerad: 2023-09-13


Beslut 2023-06-14/Dnr.2023-01056

Fråga om studiemedel under sjukdom kan beviljas trots att den studerande i det här fallet har fler än sju dagars sjukfrånvaro från studierna före en godkänd sjukperiods början.

Dokument: 2023-01056

Publicerad: 2022-06-28


Beslut 2022-03-16/Dnr.2021-05427

Studiemedel under sjukdom för en studerande som är sjukskriven på halvtid. Fråga om den studerande var antagen för studier på ett program eller på fristående kurs enligt en studieplanering redan när sjukfallet inträffade.

Dokument: 2021-05427

Publicerad: 2022-04-07


Beslut 2022-03-16/Dnr.2021-04875

Studiemedel under sjukdom för en studerande som är sjukskriven på halvtid. Fråga om den studerande var antagen för studier på ett program eller på fristående kurs enligt en studieplanering redan när sjukfallet inträffade.

Dokument: 2021-04875

Publicerad: 2022-04-07


Beslut 2022-03-16/Dnr.2021-05593

Fråga om den studerande var antagen för studier på ett program eller på fristående kurs enligt en studieplanering redan när sjukfallet inträffade. Även fråga om vilken utbildning den studerande haft för avsikt att läsa.

Dokument: 2021-05593

Publicerad: 2022-04-06


Beslut 2022-03-16/Dnr.2021-03961

Fråga om den studerande var antagen för studier på ett program eller på fristående kurs enligt en studieplanering redan när sjukfallet inträffade.

Dokument: 2021-03961

Publicerad: 2022-04-06


Beslut 2021-12-08/Dnr.2021-03554

Fråga är om studiemedel under sjukdom kan beviljas trots att den studerande bedrivit studier under sjukperioden.

Dokument: 2021-03554

Publicerad: 2021-12-20


Beslut 2021-12-08/Dnr.2021-03093

Fråga om begreppet studietid vid prövning av rätt till studiemedel under sjukdom.

Dokument: 2021-03093

Publicerad: 2021-12-20


Beslut 2021-12-08/Dnr.2021-02964

Fråga om begreppet studietid vid prövning av rätt till studiemedel under sjukdom.

Dokument: 2021-02964

Publicerad: 2021-12-20


Beslut 2020-10-14/Dnr.2020-03662

Fråga är om studiemedel under sjukdom kan beviljas trots att den studerande bedrivit studier under sjukperioden.

Dokument: 2020-03662

Publicerad: 2020-11-18


Beslut 2020-10-14/Dnr.2020-02961

Fråga är om studiemedel under sjukdom kan beviljas trots att den studerande bedrivit studier under sjukperioden.

Dokument: 2020-02961

Publicerad: 2020-11-18


Beslut 2013-03-11/Dnr.2012-06050

För sjukperiod som infaller efter studietidens början får studiemedel lämnas bara om en ansökan om studiemedel har kommit in till CSN före sjukperiodens början. I det här fallet fanns synnerliga skäl att lämna studiemedel trots att ansökan inkom efter sjukperiodens början.

Dokument: 2012-06050.pdf (82119)kB

Publicerad: 2013-03-25 10:40


Beslut 2012-10-15/Dnr. 2012-03842

Fråga om möjlighet att pröva ansökan om vård av närstående när ansökan har kommit in till CSN efter det att vården har inletts.

Dokument: 2012-03842.pdf (14346)kB

Publicerad: 2012-10-26 13:00


Beslut 2012-03-12/Dnr.2011-06585

Beräkning av studietakt när den studerande haft ledigt för vård av barn.

Dokument: 2011-06585.pdf (15601)kB

Publicerad: 2012-03-26 09:01


Beslut 2011-05-02/Dnr.2011-01276

Studiemedel i samband med tillfällig vård av barn.

Dokument: 2011-01276.pdf (17294)kB

Publicerad: 2011-05-13 11:32


Beslut 2011-03-14/Dnr. 2010-06300

Fråga om möjlighet att pröva ansökan om vård av närstående när ansökan har kommit in till CSN efter det att vården har inletts.

Dokument: 2010-06300.pdf (15893)kB

Publicerad: 2011-03-28 13:22


Beslut 2011-01-31/Dnr. 2010-05820

Särskilda skäl att pröva anmälan om vård av barn trots att anmälan kommit in till CSN efter det att vården inletts.

Dokument: 2010-05820.pdf (16989)kB

Publicerad: 2011-02-15 09:02


Beslut 2010-04-26/Dnr.2010-00668

För att studerande ska ha rätt till studiemedel under sjukfrånvaro måste Försäkringskassan godkänna sjukperioden. I det här fallet har den studerande sjukfrånvaro från studierna före en godkänd sjukperiods början.

Dokument: 2010-00668.pdf (15392)kB

Publicerad: 2011-01-21 12:38


Beslut 2008-05-19/Dnr.2008-01076

För att den sökande ska kunna beviljas studiemedel under sjukdom måste det finnas en studieplats att vara sjukledig från. Den studerande måste redan när sjukfallet inträffar vara antagen för studier på ett program eller på fristående kurs enligt en studieplanering.

Dokument: 2008-01076.pdf (16035)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:37


Beslut 2008-04-14/Dnr.2008-00946

För sjukperiod som infaller efter studietidens början får studiemedel lämnas bara om en ansökan om studiemedel har kommit in till CSN före sjukperiodens början. I det här fallet fanns inte synnerliga skäl att lämna studiemedel trots att ansökan inkom efter sjukperiodens början.Dokument: 2008-00946.pdf (17651)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:36


Beslut 2007-08-13/Dnr.2007-01508

För sjukperiod som infaller efter studietidens början får studiemedel lämnas bara om en ansökan om studiemedel har kommit in till CSN före sjukperiodens början. I det här fallet fanns synnerliga skäl att lämna studiemedel trots att ansökan inkom efter sjukperiodens början.

Dokument: 2007-01508.pdf (15268)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:35


Beslut 2007-04-23/Dnr.2007-00463

När det gäller sjukdom under studier utomlands är det CSN:s skyldighet, inte Försäkringskassans, att ta ställning till om en sjukperiod ska godkännas eller inte. Det här fallet handlar om studiestöd under sjukdom utomlands.

Dokument: 2007-00463.pdf (18154)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:34


Beslut 2007-03-19/Dnr.2006-04901

Ansökan om ledighet med bibehållet studiemedel för vård av närstående med ätstörningar.

Dokument: 2006-04901.pdf (15317)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:32


Tillbaka