Synnerliga skäl

Beslut 2013-12-02/ Dnr. 2013-03642

Fråga om ytterligare veckor för gymnasiestudier. I det här fallet fanns inte synnerliga skäl.

Dokument: 2013-03642.pdf (82021)kB

Publicerad: 2013-12-12 15:47


Beslut 2013-10-14/ Dnr. 2013-02368

Fråga om ytterligare veckor för gymnasiestudier. I det här fallet fanns synnerliga skäl.

Dokument: 2013-02368.pdf (81501)kB

Publicerad: 2013-12-12 15:42


Beslut 2013-08-26/ Dnr. 2013-02012

Synnerliga skäl för den som redan har en treårig gymnasieutbildning med viss yrkesinriktning.

Dokument: 2013-02012.pdf (15092)kB

Publicerad: 2013-09-05 16:05

Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-01440

I det här fallet bedömdes det som åberopades inte som synnerliga skäl.

Dokument: 2013-01440.pdf (80183)kB

Publicerad: 2013-06-12 10:39


Beslut 2007-11-12/Dnr.2007-04088

CSN gav den sökande anledning att tro och räkna med att den skulle få studiemedel för hela utbildningen även om det inte var så. Överklagandenämnden anser att CSN:s bristfälliga handläggning av ärendet är synnerliga skäl att bevilja studiemedel.

Dokument: 2007-04088.pdf (15375)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:33


Beslut 2007-05-21/Dnr.2007-02022

Om en utbildning omklassificeras från gymnasial till eftergymnasial under tiden som utbildningen pågår, kan det vara synnerliga skäl för att CSN ska fortsätta lämna studiemedel för studier på gymnasial nivå i stället för på eftergymnasial nivå.

Dokument: 2007-02022.pdf (15295)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:33

Beslut 2006-05-08/Dnr.2006-01352

I det här fallet ansåg Överklagandenämnden att det fanns synnerliga skäl att bevilja den sökande fler veckor med studiemedel för studier på gymnasial nivå.

Dokument: 2006-01352.pdf (15328)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:33


Beslut 2002-06-10/Dnr.2002-00753

I det här fallet har nämnden bedömt att det finns synnerliga skäl att bevilja studiemedel. Den sökande har kunnat styrka att det finns behov av omskolning på grund av hälsoskäl.

Dokument: 2002-00753.pdf (16549)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:33