Särskilda skäl för studerande över 40 år

Beslut 2006-09-11/Dnr.2006-02747

Från och med det år en studerande fyller 40 år kan han eller hon bli beviljad studiemedel under 40 extra veckor om det finns särskilda skäl. Starka arbetsmarknads- och hälsoskäl kan utgöra särskilda skäl att bevilja 40 extra studiestödsveckor för studier på gymnasial nivå.

Dokument: 2006-02747.pdf (15354)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:34


Beslut 2006-08-21/Dnr.2006-02648

Arbetsmarknads- och hälsoskäl kan utgöra särskilda skäl att bevilja 40 extra studiestödsveckor för studier på gymnasial nivå, även om den studerande redan har överskridit max antal veckor med studiemedel.

Dokument: 2006-02648.pdf (15311)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:34


Beslut 2006-08-21/Dnr.2006-02588

Möjligheten till extra veckor med studiemedel avser äldre studerande som har en utbildning som ligger längre tillbaka i tiden och som av till exempel arbetsmarknads- eller hälsoskäl behöver förnyas eller uppdateras. Gymnasieutbildningen i det här fallet ansågs inte ligga så långt bakåt i tiden att studiemedel i ytterligare 40 veckor kunde komma ifråga.

Dokument: 2006-02588.pdf (15017)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:34

Beslut 2006-06-19/Dnr.2006-02012

Från och med det år en studerande fyller 40 år kan han eller hon bli beviljad studiemedel under 40 extra veckor om det finns särskilda skäl.  Avsaknad av tidigare utbildning tillsammans med arbetsmarknadsskäl kan utgöra sådana särskilda skäl.

Dokument: 2006-02012.pdf (16106)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:33


Beslut 2010-02-01/Dnr. 2009-04730

Utbildningens längd är inte avgörande för om en utländsk gymnasieutbildning ska anses motsvara en svensk gymnasieutbildning.

Dokument: 2009-04730.pdf (17066)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:39