Grundskolenivå

Beslut 2021-09-01/Dnr. 2021-01586

Fråga om bevisning när den studerande lämnat olika uppgifter om sin tidigare studiebakgrund

Dokument: 2021-01586

Publicerad: 2021-09-24


Beslut 2021-03-10/Dnr. 2020-04514

Fråga om det finns synnerliga skäl att bevilja fler veckor med studiemedel.

Dokument: 2020-04514

Publicerad: 2021-04-14


Beslut 2007-12-10/Dnr. 2007-04160

En utländsk grundskoleutbildning behöver inte omfatta nio år för att motsvara en svensk grundskoleutbildning.

Dokument: 2007-04160

Publicerad: 2010-12-20