Synnerliga skäl

Beslut 2023-03-23/Dnr.2022-05319

Fråga om synnerliga skäl att bevilja studiemedel utöver 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå.

Dokument: 2022-05319

Publicerad: 2023-04-04


Beslut 2020-06-10/Dnr.2020-00657

Fråga om det finns synnerliga skäl att bevilja fler veckor med studiemedel.

Dokument: 2020-00657

Publicerad: 2020-08-21


Beslut 2016-12-12/Dnr.2016-03619

I det här fallet har den studerande blivit sjukskriven under del av en termin och sjukskrivningen i kombination med studiernas upplägg har medfört en längre försening än sjukskrivningen omfattade.

Dokument: 2016-03619

Publicerad: 2016-12-19


Beslut 2007-05-21/Dnr.2007-01559

Om en studerandes tidigare studier har misslyckats på grund av en funktionsnedsättning kan det vara synnerliga skäl att bevilja fler veckor med studiemedel.

Dokument: 2007-01559.pdf (16303)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:32


Beslut 2006-02-27/Dnr.2006-00422

Studiemedel för studier på eftergymnasial nivå får lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 240 veckor. Om det finns synnerliga skäl får studiemedel lämnas för längre tid. Den sökandes medicinska skäl bedömdes i det här fallet inte vara tillräckliga för att synnerliga skäl ska föreligga.

Dokument: 2006-00422.pdf (14618)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:32


Beslut 2006-01-16/Dnr.2005-04754

I det här fallet har den studerande en funktionsnedsättning, men har ändå uppvisat goda studieresultat. Överklagandenämnden bedömmer inte att det föreligger synnerliga skäl att bevilja fler veckor med studiemedel.

Dokument: 2005-04754.pdf (17444)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:32


Beslut 2002-01-28/Dnr.2002-00028

Den studerandes utbildning omklassificerades från gymnasial till eftergymnasial under utbildningens gång. Det ska i det här fallet inte komma att drabba den studerande.

Dokument: 2002-00028.pdf (17693)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:32


Tillbaka