Särskilda skäl för studerande över 40 år

Beslut 2021-04-27/Dnr. 2020-05431

Fråga om särskilda skäl att beviljas extra studiemedelsveckor för att gå en ny yrkesutbildning inom ett helt annat område än den tidigare utbildningen.

Dokument: 2020-05431

Publicerad: 2021-06-01


Beslut 2016-11-21/Dnr. 2016-03186

Fråga om särskilda skäl att beviljas extra studiemedelsveckor på eftergymnasial nivå.

Dokument: 2016-03186

Publicerad: 2016-12-19


Beslut 2011-06-13/Dnr. 2011-02392

Fråga om särskilda skäl att få extra studiemedelsveckor för att gå en ny yrkesutbildning inom ett helt annat område än den tidigare utbildningen.

Dokument: 2011-02392.pdf (15094)kB

Publicerad: 2011-06-27 09:45


Beslut 2010-06-07/Dnr. 2010-01300

Arbetsmarknadsskäl att komplettera en utbildning som låg fem år tillbaka i tiden.

Dokument: 2010-01300.pdf (14723)kB

Publicerad: 2011-02-15 14:39


Beslut 2008-09-15/Dnr.2008-02697

Den sökande behöver en formell utbildning för att få möjlighet att få fast anställning inom sitt yrkesområde. Möjligheten att få fast anställning har här bedömts som särskilda skäl att få extra veckor med studiemedel.

Dokument: 2008-02697.pdf (14713)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:33


Beslut 2006-09-11/Dnr.2006-02886

Möjligheten att få extra veckor på grund av särskilda skäl är inte avsedd för att avsluta en lång eftergymnasial utbildning.

Dokument: 2006-02886.pdf (15959)kB

Publicerad: 2010-12-21 12:32


Tillbaka