Högre bidragsbeloppet

Beslut 2024-01-31/Dnr.2023-04914

Fråga om det högre bidragsbeloppet kan beviljas för studier utanför EES och Schweiz.

Dokument: 2023-04914

Publicerad: 2024-03-20


Beslut 2024-01-31/Dnr.2023-04835

Fråga om rätt till det högre bidragsbeloppet för eftergymnasiala studier.

Dokument: 2023-04835

Publicerad: 2024-03-20


Beslut 2023-12-06/Dnr.2023-03049

Frågan om uppehåll i komvuxstudier vid beviljning av det högre bidragsbeloppet för unga.

Dokument: 2023-03049

Publicerad: 2023-12-29


Beslut 2022-04-27/Dnr.2022-00468

De studier som berättigar till det högre bidragsbeloppet måste sammantaget bedrivas på minst halvtid, 50 procent, för att den studerande ska kunna beviljas det högre bidragsbeloppet.

Dokument: 2022-00468

Publicerad: 2022-05-18


Beslut 2021-09-01/Dnr.2021-02630

Fråga om bevisning när den studerande lämnat olika uppgifter om sin tidigare studiebakgrund.

Dokument: 2021-02630

Publicerad: 2021-09-24


Beslut 2021-09-01/Dnr.2021-02148

Fråga om bevisning när den studerande lämnat olika uppgifter om sin tidigare studiebakgrund.

Dokument: 2021-02148

Publicerad: 2021-09-24


Beslut 2021-06-09/Dnr.2021-00954

Fråga om sjukdom är ett särskilt skäl att lämna det högre bidragsbeloppet även vid ett längre uppehåll.

Dokument: 2021-00954

Publicerad: 2021-06-28


Beslut 2020-10-14/Dnr.2020-02823

Fråga om det finns särskilda skäl att lämna det högre bidragsbeloppet även vid ett längre uppehåll.

Dokument: 2020-02823

Publicerad: 2020-11-19


Beslut 2019-12-02/Dnr.2019-03471

Det är enbart studerande som bedrivit oavbrutna studier på ett introduktionsprogram, fram till det andra kalenderhalvåret det år som den studerande fyller 20 år, som omfattas av möjligheten att lämnas det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap 9 b § studiestödsförordningen.

Dokument: 2019-03471

Publicerad: 2020-01-13


Beslut 2019-02-04/Dnr.2018-03525

Frågan i ärendet är om den studerande kan anses ha bedrivit oavbrutna studier på ett introduktionsprogram och därefter, utan uppehåll, övergått till studier på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Dokument: 2018-03525

Publicerad: 2019-02-22


Beslut 2016-12-12/Dnr.2016-03729

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Fråga om den studerande omfattas av ett utbildningskontrakt i anslutning till studiestarten.

Dokument: 2016-03729

Publicerad: 2016-12-19


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-03172

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Den studerande som till följd av sin funktionsnedsättning varit förhindrad att delta i jobb- och utvecklingsgarantin kan inte få det högre bidragsbeloppet.

Dokument: 2014-03172.pdf (16911)kB

Publicerad: 2014-11-10 10:33


Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-01531

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Fråga om inskriven i garanti i anslutning till studiernas början.

Dokument: 2013-01531.pdf (83111)kB

Publicerad: 2013-06-12 10:42


Beslut 2012-12-03/Dnr.2012-05087

En förutsättning för det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år är att tidigare gymnasiestudier avbrutits senast vid en viss tidpunkt. Den som kvarstod som inskriven vid gymnasieskolan uppfyller inte detta villkor.

Dokument: 2012-05087.pdf (79766)kB

Publicerad: 2012-12-14 14:50

Beslut 2012-10-15/Dnr.2012-04479

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Den som på grund av föräldraledighet inte varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin kan inte få det högre bidragsbeloppet.

Dokument: 2012-04479.pdf (14312)kB

Publicerad: 2012-10-26 10:47


Beslut 2011-03-14/Dnr.2011-00874

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Den som redan har en gymnasieutbildning kan inte få det högre bidragsbeloppet.

Dokument: 2011-00874.pdf (14476)kB

Publicerad: 2011-03-25 13:02


Tillbaka