Förutsättningar för återkrav

Beslut 2019-06-10/Dnr. 2019-01851

Fråga om fördelning av en kapitalinkomst som uppkommit till följd av ett bolags likvidation.

Dokument: 2019-01851.pdf

Publicerad: 2019-09-24


Beslut 2011-06-13/Dnr. 2011-02755

Tjänsteinkomst fördelas normalt mellan kalenderhalvåren baserat på den dag då lönen utbetalas. I det här fallet kunde den studerande disponera lönebelopp redan under första kalenderhalvåret men utbetalning sköts upp till i juli. Beloppet hänfördes till det första halvåret.

Dokument: 2011-02755.pdf (15168)kB

Publicerad: 2011-06-23 15:17


Beslut 2011-05-02/Dnr. 2011-02058

Fördelning av inkomst på halvår i fall när den studerande inte lämnat någon redovisning och i de fall när den studerande endast redovisar en mindre del av inkomsten.

Dokument: 2011-02058.pdf (17287)kB

Publicerad: 2011-05-13 11:39


Beslut 2009-03-16/Dnr. 2009-00429

En kapitalinkomst för ett kalenderår kan fördelas lika mellan kalenderhalvåren.

Dokument: 2009-00429.pdf (16963)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:01


Beslut 2008-05-19/Dnr. 2008-01268

I det här fallet fastläggs principer för fördelning av inkomster mellan kalenderhalvåren.

Dokument: 2008-01268.pdf (16711)kB

Publicerad: 2010-12-16 09:59


Beslut 2007-09-17/Dnr. 2007-02602

Fördelning av inkomst av näringsverksamhet vid förlängt räkenskapsår

Dokument: 2007-02602.pdf (16454)kB

Publicerad: 2010-12-16 09:51


Beslut 2006-09-11/Dnr. 2006-01848

Här klargörs principer för återkrav i samband med inkomstavstämning.

Dokument: 2006-01848.pdf (22789)kB

Publicerad: 2010-12-10 10:08