Förutsättningar för återkrav

Beslut 2013-04-22/Dnr.2013-00707

Studerande på en undantagsutbildning kunde få studiemedel även för studiefria jullovsveckor trots att den studerande inte kunde få studiemedel för höstterminen.

Dokument: 2013-00707.pdf (81732)kB

Publicerad: 2013-05-03 15:13


Beslut 2012-06-04/Dnr.2012-00861

Studerande på en undantagsutbildning som fyllt ut studieåtagandet med fristående kurs.

Dokument: 2012-00861.pdf (16919)kB

Publicerad: 2012-06-11 10:59


Beslut 2012-04-23/Dnr.2012-00316

Studerande på en undantagsutbildning kan räkna ihop de båda terminerna och få studiemedel för heltidsstudier trots att poängen är ojämnt fördelade mellan terminerna.

Dokument: 2012-00316.pdf (16741)kB

Publicerad: 2012-05-07 13:34

Beslut 2011-12-12/Dnr. 2011-05024

Studerande på en undantagsutbildning kunde få studiemedel även för studiefria jullovsveckor. En studerande som under höstterminen läst färre veckor än enligt utbildningsplanen kunde inte behålla rätten till studiemedel för julveckorna.

Dokument: 2011-05024.pdf (16502)kB

Publicerad: 2011-12-22 09:09


Beslut 2011-12-12/Dnr. 2011-04550

Studerande på en undantagsutbildning kunde få studiemedel även för studiefria jullovsveckor. En studerande som under vårterminen läste färre poäng än enligt utbildningsplanen kunde ändå behålla rätten till studiemedel för julveckorna.

Dokument: 2011-04550.pdf (17191)kB

Publicerad: 2011-12-21 15:26


Beslut 2011-12-12/Dnr. 2011-04659

En undantagsutbildning räknas som sådan även om inte varje årskurs omfattar minst 60 högskolepoäng. Den studerande fick därför räkna ihop de båda terminerna och kunde beviljas studiemedel för 40 veckor trots att poängen var ojämnt fördelad mellan terminerna.

Dokument: 2011-04659.pdf (16709)kB

Publicerad: 2011-12-21 15:23

Beslut 2011-03-14/Dnr. 2010-05905

För flertalet elever i gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor gäller reglerna om studiehjälp. Dessa regler innebär att en studerande med ogiltig frånvaro inte anses bedriva sina studier på heltid, även om studierna enligt kursplanen motsvarar studier på heltid. Några motsvarande regler finns däremot inte för de äldre elever som söker studiemedel.

Dokument: 2010-05905.pdf (16182)kB

Publicerad: 2011-03-28 13:40


Beslut 2010-09-20/Dnr. 2010-03077

Beräkning av återkrav vid avbrott av en eller flera kurser

Dokument: 2010-03077.pdf (16324)kB

Publicerad: 2011-02-15 08:32


Beslut 2010-04-26/Dnr. 2010-00668

För att studerande ska ha rätt till studiemedel under sjukfrånvaro måste Försäkringskassan godkänna sjukperioden. I det här fallet har den studerande sjukfrånvaro från studierna före en godkänd sjukperiods början.

Dokument: 2010-00668.pdf (16011)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:21

Beslut 2010-03-15/Dnr. 2009-04535

En studerande som är avstängd från en utbildning kan inte anses bedriva studiestödsberättigande studier vid den utbildningen. Om studiemedel utbetalas under perioden som den studerande är avstängd måste pengarna betalas tillbaka

Dokument: 2009-04535.pdf (15443)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:19


Beslut 2008-05-19/Dnr. 2008-01093

I det här fallet råder motstridiga uppgifter angående den studerandes studieomfattning. Om den studerande ifrågasätter uppgifterna från skolan är det CSN:s sak att utreda och ta ställning till vilka uppgifter som är riktiga. CSN måste kunna visa att grund för återkrav föreligger för att återkrav ska ske.

Dokument: 2008-01093.pdf (16251)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:17


Beslut 2007-12-10/Dnr. 2007-03225

Om den studerande påstår att CSN fått felaktiga uppgifter från skolan är CSN skyldig att kontrollera med skolan att rapporten är riktig, och att meddela svaret till den studerande före beslut. I det här fallet handlar det om att den studerande inte är tillräckligt studieaktiv för att vara berättigad till studiestöd.

Dokument: 2007-03225.pdf (18560)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:16

Beslut 2007-04-23/Dnr. 2007-00544

Den studerande fick studiemedel med för stort antal veckor Denna felaktighet fick inte rättas genom återkrav.

Dokument: 2007-00544.pdf (14628)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:14


Beslut 2007-02-19/Dnr. 2006-04382

I det här fallet tyder allt på att den studerande redan vid utbetalningen av studiemedel hade bestämt sig för att inte påbörja sina studier. Den studerande borde då ha insett att utbetalningen av studiemedel var felaktig.

Dokument: 2006-04382.pdf (15150)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:12


Beslut 2006-11-13/Dnr. 2006-02329

Fråga om utökad beviljning som kvittning vid återkrav.

Dokument: 2006-02329.pdf (19418)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:09

Beslut 2006-05-29/Dnr. 2006-01135

Om den studerande inser, eller borde ha insett, att han eller hon fått studiestöd felaktigt ska det som betalats ut för mycket betalas tillbaka. I det här fallet borde den studerande ha insett att studierna inte skulle komma att påbörjas, och att utbetalningen av studiemedel därför var felaktig.

Dokument: 2006-01135.pdf (16548)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:06


Tillbaka