Eftergift

Beslut 2012-04-23/Dnr. 2012-01155

Fråga om eftergift av återkrav när det gått lång tid sedan utbetalning skedde.

Dokument: 2012-01155.pdf (31982)kB

Publicerad: 2012-05-02 15:29


Beslut 2007-09-17/Dnr. 2007-02291

Det här fallet handlar om en person som har en psykisk funktionsnedsättning. Personen har minskat sin studieomfattning och måste därför betala tillbaka studiemedel. För att återkrav av studiemedel skall kunna efterges krävs det att det finns synnerliga skäl.

Dokument: 2007-02291.pdf (16111)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:04


Beslut 2007-04-23/Dnr. 2007-00639

I det här fallet har en person med psykiskt funktionshinder och utvecklingsstörning minskat sin studieomfattning och därför fått återkrav från CSN. De omständigheter som framkommit är dock sådana att det kan anses finnas synnerliga skäl till eftergift av återkravet.

Dokument: 2007-00639.pdf (14647)kB

Publicerad: 2010-12-16 10:03

Tillbaka