Övrigt

Beslut 2014-01-27/Dnr. 2013-04898

Fråga om särskilda skäl för studiehjälp en månad utöver studietiden när eleven har haft ett studieuppehåll under läsåret.

Dokument: 2013-04898.pdf (79521)kB

Publicerad: 2014-02-12 08:44


Beslut 2012-06-04/Dnr. 2012-01863

Studiehjälp under sjukdom

Dokument: 2012-01863.pdf (15025)kB

Publicerad: 2012-06-11 15:10


Beslut 2010-03-15/Dnr.2010-00285

Det krävs särskilda skäl för att få studiebidrag en månad utöver studietiden när läsåret är kortare än 40 veckor. I det här fallet var läsåret 36 veckor.

Dokument: 2010-00285.pdf (14399)kB

Publicerad: 2010-12-22 15:29


Beslut 2008-10-13/Dnr.2008-02691

Om en studerande skickar in sitt studieintyg för sent krävs det särskilda skäl för att CSN ska betala ut studiehjälp

Dokument: 2008-02691.pdf (14731)kB

Publicerad: 2010-12-22 15:28


Beslut 2007-12-10/Dnr.2007-04645

Studiehjälp kan lämnas för en månad utöver studietiden om det finns särskilda skäl. Vid studier i ett annat EU-land ska skälen bedömas på samma sätt som vid studier i Sverige.

Dokument: 2007-04645.pdf (16634)kB

Publicerad: 2010-12-22 15:28


Beslut 2007-04-23/Dnr.2007-01026

Det krävs särskilda skäl för att få studiebidrag en månad utöver studietiden När läsåret är kortare än 40 veckor. I det här fallet har utbildningen förkortats genom att praktikarbete och studier på veckoslut och helger.

Dokument: 2007-01026.pdf (15348)kB

Publicerad: 2010-12-22 15:27

Tillbaka