Ogiltig frånvaro

Beslut 2012-08-27/Dnr. 2012-03597

Studiehjälp lämnas bara om den studerande bedriver heltidsstudier. Prövningen av om studiebidraget ska dras in från och med en viss dag ska göras utifrån frånvaron under en månad från och med den dagen.

Dokument: 2012-03597.pdf (21280)kB

Publicerad: 2012-09-11 08:32


Beslut 2012-08-27/Dnr. 2012-02595

Studiehjälp lämnas bara om den studerande bedriver heltidsstudier. Det går inte att konstatera deltidsstudier utifrån en ströfrånvaro av liten omfattning.

Dokument: 2012-02595.pdf (21707)kB

Publicerad: 2012-09-11 08:29


Beslut 2012-08-27/Dnr. 2012-03168

Studiehjälp lämnas bara om den studerande bedriver heltidsstudier. Den som har ströfrånvaro räknas inte som heltidsstuderande.

Dokument: 2012-03168.pdf (14084)kB

Publicerad: 2012-09-10 11:48

Beslut 2012-06-04/Dnr. 2012-02084

Studiehjälp lämnas bara om den studerande bedriver heltidsstudier. Det går inte att konstatera deltidsstudier utifrån frånvaro vid ett tillfälle.

Dokument: 2012-02084.pdf (21796)kB

Publicerad: 2012-06-11 14:54


Beslut 2012-06-04/Dnr. 2012-01728

Studiehjälp lämnas bara om den studerande bedriver heltidsstudier. Den som har ströfrånvaro räknas inte som heltidsstuderande.

Dokument: 2012-01728.pdf (21973)kB

Publicerad: 2012-06-11 14:51


Beslut 2010-03-15/Dnr.2010-00029

Studiehjälp lämnas bara om den studerande bedriver heltidsstudier. I det här fallet studerade eleven på heltid, men skolan rapporterade deltidsstudier.

Dokument: 2010-00029.pdf (14937)kB

Publicerad: 2010-12-14 20:32

Tillbaka