Betalningsmottagare

Beslut 2024-04-24/Dnr.2024-00359

Fråga om ändring av betalningsmottagare av studiehjälp (vårdnadshavare).

Dokument: 2024-00359

Publicerad: 2024-05-07


Beslut 2023-10-25/Dnr.2023-03484

Fråga om särskilda skäl föreligger för byte av betalningsmottagare av studiehjälp.

Dokument: 2023-03484

Publicerad: 2023-11-14


Beslut 2015-04-27/Dnr.2015-00852
Fråga om ändring av betalningsmottagare av studiehjälp (vårdnadshavare).
Dokument: 2015-00852

Publicerad: 2015-05-12


Beslut 2014-12-01/Dnr.2014-04084
Fråga om byte av betalningsmottagare av studiehjälp (vårdnadshavare).
Dokument: 2014-04084

Publicerad: 2014-12-19


Beslut 2014-03-10/Dnr. 2013-04660
Fråga om särskilda skäl föreligger för annan betalningsmottagare av studiehjälp än vårdnadshavarna.
Dokument: 2013-04660

Publicerad: 2014-03-21


Avgöranden – Betalningsmottagare

Beslut 2010-06-07/Dnr.2010-00868
Särskilda skäl att betala ut studiehjälp till annan än vårdnadshavare.

Dokument: 2010-00868

Publicerad: 2011-02-15


Beslut 2009-03-16/Dnr.2009-00030

Om en studerande är omyndig betalas studiehjälp ut till den studerandes vårdnadshavare. Det här fallet tar upp vilka förutsättningar som finns att betala ut studiehjälp till någon annan än vårdnadshavare.

Dokument: 2009-00030

Publicerad: 2010-12-21


Beslut 2008-05-19/Dnr.2008-01186

Endast vårdnadshavare, förvaltare och socialnämnd kan ansöka om ändring av betalningsmottagare av studiehjälp.

Dokument: 2008-01186

Publicerad: 2010-12-21


Beslut 2006-10-02/Dnr.2006-02571

För att studiehjälp ska betalas ut till någon annan än den studerandes vårdnadshavare krävs det särskilda skäl. Det måste då finnas en väl dokumenterad utredning till grund för CSN:s beslut.

Dokument: 2006-02571

Publicerad: 2010-12-21


Tillbaka