Ansökan

Beslut 2023-06-14/Dnr.2023-01458

Fråga hur den studerandes ansökan för andra kalenderhalvåret ska hanteras när denna kommer in innan föreskriven tid.

Dokument: 2023-01458

Publicerad: 2023-06-28


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-04846

Fråga om avvisning då den klagandes ansökan uppenbart avser fel tidsperiod.

Dokument: 2022-04846

Publicerad: 2023-02-06


Beslut 2023-01-25/Dnr.2022-04817

Fråga om avvisning på grund av för tidigt inkommen ansökan.

Dokument: 2022-04817

Publicerad: 2023-02-06