Lärlingsersättning

Beslut 2022-04-27/Dnr.2022-00585

Fråga om förutsättningarna att få lärlingsersättning vid ogiltig frånvaro för den som ännu inte är berättigad till studiehjälp.

Dokument: 2022-00585

Publicerad: 2022-05-16


Beslut 2014-08-25/Dnr.2014-02813

Fråga om ansökan om lärlingsersättning inkommit i rätt tid.

Dokument: 2014-02813.pdf (76929)kB

Publicerad: 2014-08-27 13:02


Beslut 2014-08-25/Dnr.2014-02195/2219

Fråga om återkrav av lärlingsersättning på grund av ogiltig frånvaro.

Dokument: 2014-02195.pdf (81731)kB

Publicerad: 2014-08-27 12:59


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-01783/1878

Fråga om rätt till lärlingsersättning vid ogiltig frånvaro.

Dokument: 2014-01878.pdf (79871)kB

Publicerad: 2014-07-10 15:47


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-01051

Fråga om beräkning för vilken tid lärlingsersättning kan lämnas.

Dokument: 2014-01051.pdf (79702)kB

Publicerad: 2014-07-10 15:45


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-00989

Fråga om lärlingsersättning kan utgå för annan än gymnasial lärlingsutbildning.

Dokument: 2014-00989.pdf (80957)kB

Publicerad: 2014-07-10 15:44


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-00769

Övre åldersgräns för rätt till lärlingsersättning.

Dokument: 2014-00769.pdf (14000)kB

Publicerad: 2014-07-10 15:43

Tillbaka