Studietakt

Beslut 2021-03-10/Dnr.2020-04710

Fråga om den aktuella studieperioden kan anses omfatta klart avgränsningsbara utbildningsavsnitt med olika studietakt.

Dokument: 2020-04710

Publicerad: 2021-04-13


Beslut 2021-01-27/Dnr.2020-05060

Beräkning av studietakt vid parallella studier.

Dokument: 2020-05060

Publicerad: 2021-02-16


Beslut 2021-01-27/Dnr.2020-04169

Beräkning av studietakt vid parallella studier.

Dokument: 2020-04169

Publicerad: 2021-02-16


Beslut 2015-04-27/Dnr.2015-00874

Studiemedel för en högre studietakt än den faktiska vid funktionsnedsättning.

Dokument: 2015-00874.pdf

Publicerad: 2015-05-12 15:52


Beslut 2011-10-31/Dnr. 2011-03491

Studietakt. Parallella studier vid utbildningar med olika omfattning. För att frångå huvudregeln om genomsnittsberäkning av studietakt krävs tydligt avgränsningsbara utbildningsavsnitt.

Dokument: 2011-03491.pdf

Publicerad: 2011-11-11 15:30


Beslut 2010-08-09/Dnr. 2010-02113

Studiemedel för högre takt än den egentliga vid funktionshinder. Studieåtagandet måste alltid motsvara minst halvtid.

Dokument: 2010-02113.pdf

Publicerad: 2011-03-30 15:10


Beslut 2007-02-19/Dnr. 2006-04080

Ansökan om studiemedel för högre studietakt än den egentliga vid funktionshinder. Den sökande är dyslektiker, men studiesvårigheterna bedöms inte vara som omfattande att den sökande behöver studera med reducerad studietakt.

Dokument: 2006-04080.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:10


Beslut 2006-12-04/Dnr. 2006-03745

Studiemedel för högre takt än den egentliga vid funktionsnedsättning.

Dokument: 2006-03745.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:09


Beslut 2006-02-06/Dnr. 2005-04928

Studiemedel för högre studietakt än den egentliga vid funktionsnedsättning. Den studerande ansökte om heltidsstudiemedel för en studietakt om halvtid, men beviljades studiemedel för en studietakt om 75%.

Dokument: 2005-04928.pdf

Publicerad: 2010-12-20 15:04