Grundskole- och gymnasienivå

Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02833

Nyupptäckt funktionshinder kan under vissa förutsättningar vara ett sådant särskilt skäl som krävs för att bortse från ett otillräckligt studieresultat.

Dokument: 2014-02833.pdf (83970)kB

Publicerad: 2014-11-11 16:33


Beslut 2014-03-10/Dnr.2014-00168

Rätt till studiemedel från periodens början vid återkvalificering inom fyra veckor vid en utbildning där kravet på studieresultat är att uppnå godkända studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver, i det här fallet studier vid en folkhögskola.

Dokument: 2014-00168.pdf (82446)kB

Publicerad: 2014-03-21 10:34


Beslut 2012-10-15/Dnr.2012-03925

Vid beräkning av kravet på studieresultat ska varje dag i en godkänd sjuk- eller ledighetsperiod beaktas.

Dokument: 2012-03925.pdf (79754)kB

Publicerad: 2012-10-26 13:34

Beslut 2012-10-15/Dnr.2012-03858

Vid beräkning av kravet på studieresultat ska varje dag i en godkänd sjuk- eller ledighetsperiod beaktas. Det gäller också vid omräkning av studieresultatkravet för återkvalificering.

Dokument: 2012-03858.pdf (83973)kB

Publicerad: 2012-10-26 13:31


Beslut 2012-04-23/Dnr.2012-01314

Särskilda skäl att bortse från otillräckliga studieresultat på grund av allvarliga brister hos utbildningsanordnaren.

Dokument: 2012-01314.pdf (15388)kB

Publicerad: 2012-05-02 13:54


Beslut 2011-05-02/Dnr.2011-01736

En funktionsnedsättning som var känd redan före en studiestödsperiod är normalt sett inte särskilda skäl att bortse från otillräckliga studieresultat under perioden.

Dokument: 2011-01736.pdf (15424)kB

Publicerad: 2011-05-13 15:24

Beslut 2011-05-02/Dnr.2011-01728

En sjukperiod anses normalt ha påverkat studieresultat i proportion till sjukperiodens längd. I det här fallet finns ett tydligt samband mellan sjukperioden och en större brist på studieresultat än sjukperioden egentligen motsvarar.

Dokument: 2011-01728.pdf (15982)kB

Publicerad: 2011-05-13 15:21


Beslut 2011-05-02/Dnr.2011-01334

Att den studerande har varit utsatt för grov kvinnofridskränkning kan utgöra särskilda skäl att bortse från ett otillräckligt studieresultat.

Dokument: 2011-01334.pdf (14850)kB

Publicerad: 2011-05-13 15:19


Beslut 2011-05-02/Dnr.2011-01190

Nära anhörigs allvarliga sjukdom kan vara särskilda skäl att bortse från bristande studieresultat. Den studerande hade fått studiemedel trots att studieresultaten var otillräckliga. Studieresultaten från denna nya period var också otillräckliga. Särskilda skäl att bortse från de bristande studieresultaten med hänsyn till den anhörigas fortsatta sjukdom ansågs inte föreligga.

Dokument: 2011-01190.pdf (14885)kB

Publicerad: 2011-05-13 15:16

Beslut 2011-03-14/Dnr.2011-00456

Det finns inte möjlighet att genom intyg eller liknande tillgodoräkna sig poäng vid komvux innan kursen formellt godkänts.

Dokument: 2011-00456.pdf (15233)kB

Publicerad: 2011-03-25 13:07


Beslut 2010-11-01/Dnr.2010-04260

CSN har beviljat studiemedel på ett sådant sätt att kravet på studieresultat blev mer än hela åtagandet. Den studerande klarade hela åtagandet. Det finns särskilda skäl att bortse från de 20 poäng som saknas.

Dokument: 2010-04260.pdf (15014)kB

Publicerad: 2011-02-16 12:38


Beslut 2010-09-20/Dnr.2010-03675

Byte av utbildning är inte ett skäl att bevilja studiemedel trots bristande studieresultat.

Dokument: 2010-03675.pdf (14600)kB

Publicerad: 2011-02-16 12:21

Beslut 2010-09-20/Dnr.2010-03645

En sjukperiod anses normalt ha påverkat studieresultat i proportion till sjukperiodens längd. I det här fallet finns ett tydligt samband mellan sjukperioden och en större brist på studieresultat än sjukperioden egentligen motsvarar.

Dokument: 2010-03645.pdf (14821)kB

Publicerad: 2011-02-16 10:56


Beslut 2010-09-20/Dnr.2010-03385

De skäl som åberopas ska kunna styrkas.

Dokument: 2010-03385.pdf (15001)kB

Publicerad: 2011-02-16 10:51