Avgöranden - Inackorderingstillägg

Beslut 2013-10-14/Dnr. 2013-03003

Det förhållande att föräldern arbetar som lärare på programmet på hemorten är inte särskilda skäl att göra undantag.

Dokument: 2013-03003.pdf (15748)kB

Publicerad: 2013-10-25 10:59


Beslut 2013-01-28/Dnr.2012-06178

Om motsvarande utbildning ges på hemorten beviljas inte inackorderingstillägg. Att den valda utbildningen går att genomföra på kortare tid är inte särskilda skäl att bortse från utbildningen på hemorten.

Dokument: 2012-06178.pdf (80096)kB

Publicerad: 2013-02-07 16:05


Beslut 2012-03-12/Dnr.2011-06108

Särskilda skäl att bortse från en utbildning på hemorten när denna i stor utsträckning har ersatt den skolförlagda utbildningen med praktik.

Dokument: 2011-06108.pdf (24827)kB

Publicerad: 2012-03-23 16:10


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se