Studiehjälp

 
Studiehjälp är ett bidrag som en studerande på gymnasiet, komvux eller folkhögskola kan få till och med vårterminen det år man fyller 20. För att få studiehjälp måste du studera på heltid.
 
Studiehjälp består av tre olika bidrag:
  • studiebidrag
  • extra tillägg,
  • inackorderingstillägg,

Klicka vidare så ser du hela menyn

 

Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se