Covid-19

Beslut 2021-03-10/Dnr.2020-05202

Fråga om rätten att, med stöd av 4 § förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta, behålla beviljade studiemedel.

Dokument: 2020-05202

Publicerad: 2021-04-13


Beslut 2021-03-10/Dnr.2020-05130

Fråga om rätten att, med stöd av 4 § förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta, behålla beviljade studiemedel.

Dokument: 2020-05130

Publicerad: 2021-04-13


Beslut 2020-10-14/Dnr.2020-03535

Fråga om rätten att, med stöd av 4 § förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta, behålla beviljade studiemedel.

Dokument: 2020-03535

Publicerad: 2020-11-19


Beslut 2020-10-14/Dnr.2020-02959

Fråga om rätten att, med stöd av 4 § förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta, behålla beviljade studiemedel.

Dokument: 2020-02959

Publicerad: 2020-11-19