Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2015-04-27/Dnr. 2015-00289

Fråga om upphörande av status som försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare, för den som är över 21 år och som har haft egen försörjning.

Dokument: 2015-00289.pdf (110563)kB

Publicerad: 2015-05-12 15:58


Beslut 2015-04-27/Dnr.2015-00874

Studiemedel för en högre studietakt än den faktiska vid funktionsnedsättning.

Dokument: 2015-00874.pdf (87368)kB

Publicerad: 2015-05-12 15:52


Beslut 2015-04-27/Dnr.2015-00852

Fråga om ändring av betalningsmottagare av studiehjälp (vårdnadshavare).

Dokument: 2015-00852.pdf (23400)kB

Publicerad: 2015-05-12 15:09


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se