Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2014-12-01/Dnr.2014-04084

Fråga om byte av betalningsmottagare av studiehjälp (vårdnadshavare).

Dokument: 2014-04084.pdf (86408)kB

Publicerad: 2014-12-19 15:00


Beslut 2014-12-01/Dnr.2014-04378

Fråga om synnerliga skäl att bortse från en förälders inkomst.

Dokument: 2014-04378.pdf (82824)kB

Publicerad: 2014-12-19 14:40


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02833

Nyupptäckt funktionshinder kan under vissa förutsättningar vara ett sådant särskilt skäl som krävs för att bortse från ett otillräckligt studieresultat.

Dokument: 2014-02833.pdf (83970)kB

Publicerad: 2014-11-11 16:33


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se