Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2015-12-07/Dnr.2015-01305

Fråga om rätt till svenskt studiemedel, för distansstudier inom EU, enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler.

 

Dokument: 2015-01305.pdf (122489)kB

Publicerad: 2015-12-23 10:52


Beslut 2015-12-07/Dnr.2015-03889

Fråga om en viss kostnad kan anses utgöra en undervisningsavgift på ett sådant sätt att merkostnadslån kan beviljas.

Dokument: 2015-03889.pdf (93613)kB

Publicerad: 2015-12-23 10:37


Beslut 2015-09-07/Dnr.2015-02602

Fråga om särskilda skäl att utbetala ordinarie studiemedel i förskott vid utlandsstudier.

Dokument: 2015-02602.pdf (88238)kB

Publicerad: 2015-09-21 11:07


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se