Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-01783/1878

Fråga om rätt till lärlingsersättning vid ogiltig frånvaro.

Dokument: 2014-01878.pdf (79871)kB

Publicerad: 2014-07-10 15:47


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-01051

Fråga om beräkning för vilken tid lärlingsersättning kan lämnas.

Dokument: 2014-01051.pdf (79702)kB

Publicerad: 2014-07-10 15:45


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-00989

Fråga om lärlingsersättning kan utgå för annan än gymnasial lärlingsutbildning.

Dokument: 2014-00989.pdf (80957)kB

Publicerad: 2014-07-10 15:44


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se