Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2015-03-16/Dnr.2015-00244

Egen sjukdom kan vara särskilda skäl att bortse från bristande studieresultat. Den studerande hade fått studiemedel trots att studieresultaten var otillräckliga. Studieresultaten från denna nya period var också otillräckliga. Särskilda skäl att åter bortse från de bristande studieresultaten, med hänsyn till i huvudsak likvärdiga skäl, ansågs inte föreligga. 

Dokument: 2015-00244.pdf (82883)kB

Publicerad: 2015-04-01 13:50


Beslut 2015-01-26/Dnr.2014-04175

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2014-04175.pdf (92994)kB

Publicerad: 2015-02-13 13:56


Beslut 2014-12-01/Dnr.2014-04084

Fråga om byte av betalningsmottagare av studiehjälp (vårdnadshavare).

Dokument: 2014-04084.pdf (86408)kB

Publicerad: 2014-12-19 15:00


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se