Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02833

Nyupptäckt funktionshinder kan under vissa förutsättningar vara ett sådant särskilt skäl som krävs för att bortse från ett otillräckligt studieresultat.

Dokument: 2014-02833.pdf (83970)kB

Publicerad: 2014-11-11 16:33


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02466

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Även fråga om rätt till studiemedel för försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare.

Dokument: 2014-02466.pdf (92905)kB

Publicerad: 2014-11-11 16:30


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-03172

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Den studerande som till följd av sin funktionsnedsättning varit förhindrad att delta i jobb- och utvecklingsgarantin kan inte få det högre bidragsbeloppet.

Dokument: 2014-03172.pdf (16911)kB

Publicerad: 2014-11-10 10:33


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se