Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2015-09-07/Dnr.2015-02602

Fråga om särskilda skäl att utbetala ordinarie studiemedel i förskott vid utlandsstudier.

Dokument: 2015-02602.pdf (88238)kB

Publicerad: 2015-09-21 11:07


Beslut 2015-09-07/Dnr.2015-02258

För språkkurser på gymnasial nivå får studiemedel lämnas tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år.

Dokument: 2015-02258.pdf (109475)kB

Publicerad: 2015-09-21 10:10


Beslut 2015-04-27/Dnr. 2015-00289

Fråga om upphörande av status som försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare, för den som är över 21 år och som har haft egen försörjning.

Dokument: 2015-00289.pdf (110563)kB

Publicerad: 2015-05-12 15:58


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se