Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2014-03-10/Dnr. 2013-04660

Fråga om särskilda skäl föreligger för annan betalningsmottagare av studiehjälp än vårdnadshavarna.

Dokument: 2013-04660.pdf (79120)kB

Publicerad: 2014-03-21 11:28


Beslut 2014-03-10/Dnr.2014-00168

Rätt till studiemedel från periodens början vid återkvalificering inom fyra veckor vid en utbildning där kravet på studieresultat är att uppnå godkända studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver, i det här fallet studier vid en folkhögskola.

Dokument: 2014-00168.pdf (82446)kB

Publicerad: 2014-03-21 10:34


Beslut 2014-03-10/Dnr. 2013-04931

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning I form av bosättningskrav I nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2013-04931.pdf (85227)kB

Publicerad: 2014-03-21 10:13


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se