Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden. Det är dels sådana avgöranden som är principiellt viktiga, dels sådana som bedömts ha ett allmänt intresse genom att vara vägledande i liknande situationer. Besluten har avidentifierats, även vissa uppgifter som saknar intresse har tagits bort

Senaste avgöranden

Beslut 2015-01-26/Dnr.2014-04175

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2014-04175.pdf (92994)kB

Publicerad: 2015-02-13 13:56


Beslut 2014-12-01/Dnr.2014-04084

Fråga om byte av betalningsmottagare av studiehjälp (vårdnadshavare).

Dokument: 2014-04084.pdf (86408)kB

Publicerad: 2014-12-19 15:00


Beslut 2014-12-01/Dnr.2014-04378

Fråga om synnerliga skäl att bortse från en förälders inkomst.

Dokument: 2014-04378.pdf (82824)kB

Publicerad: 2014-12-19 14:40


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se