Anpassa webbplatsen

Större eller mindre textstorlek

Du kan på ett enkelt sätt själv ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Inställningarna för din webbläsare hittar du i webbläsarens menyer.

Anpassa textstorlek förklaring

Kortkommandon för att navigera på webbplatsen

För att du på ett enkelt sätt skall kunna navigera på webbplatsen har du tillgång till några enkla kortkommandon. Dessa kortkommandon tar dig på ett smidigt sätt till menyer, startsida och innehåll.

Förklaring till hur du använder kortkommandon

 

 

Aktuella handläggningstider

Handläggningsordningen för ärenden är att de avgörs i den ordning de kommer in till Överklagandenämnden.

Nämndens målsättning är att ärenden rörande beviljning av studiemedel (exempelvis ärenden om studieresultat eller antal veckor med studiemedel), ska avgöras på cirka fyra veckor.

När det gäller ärenden om återkrav av studiemedel är målsättningen att dessa ska avgöras på cirka nio veckor.

Pga. ärendenas komplexitet kan inte alltid dess målsättningar hållas och handläggningstiderna kan därför variera.

Av: Bengt Johnsson

Publicerad: 2015-09-15 14:10

Uppdaterad: 2016-01-12 09:50


Årsredovisning 2014

Här kan du hämta hem ÖKS årsredovisning för 2014,
exklusive den finansiella delen.
Årsredovisning 2014 exkl den finansiella delen.pdf

Av: Bengt Johnsson

Publicerad: 2015-02-24 08:40

Uppdaterad: 2015-02-25 09:37


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se