Avgöranden - Övrigt

Beslut 2014-08-25/Dnr.2014-01757

Fråga om särskilda skäl att bevilja studiemedel för deltidsstudier som bedrivs parallellt på program i Sverige och inom ramen för ett utbytesprogram i land utanför EES/Schweiz.

Dokument: 2014-01757.pdf (81205)kB

Publicerad: 2014-08-27 15:02


Beslut 2014-08-25/Dnr.2014-01964

Fråga om en utbildning, utanför Norden, hör till en sådan utbildning inom hälso- och sjukvårdens område som avses i 12 kap. 18 § CSNFS 2001:1. 

Dokument: 2014-01964.pdf (86273)kB

Publicerad: 2014-08-27 13:25


Beslut 2013-10-14/Dnr.2013-03139

Vid studier utomlands är den motsvarande eller jämförbara utbildningens placering i bilagan till studiestödsförordningen avgörande för vilka regler för utbildningsnivå m.m. som ska gälla för den utländska utbildningen. Jämförbar utbildning i Sverige anges i avdelning A1 i bilagan till studiestödsförordningen.

Dokument: 2013-03139.pdf (20173)kB

Publicerad: 2013-10-28 13:18


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se