Avgöranden - Övrigt

Beslut 2015-09-07/Dnr.2015-02602

Fråga om särskilda skäl att utbetala ordinarie studiemedel i förskott vid utlandsstudier.

Dokument: 2015-02602.pdf (88238)kB

Publicerad: 2015-09-21 11:07


Beslut 2015-09-07/Dnr.2015-02258

För språkkurser på gymnasial nivå får studiemedel lämnas tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år.

Dokument: 2015-02258.pdf (109475)kB

Publicerad: 2015-09-21 10:10


Beslut 2014-08-25/Dnr.2014-01757

Fråga om särskilda skäl att bevilja studiemedel för deltidsstudier som bedrivs parallellt på program i Sverige och inom ramen för ett utbytesprogram i land utanför EES/Schweiz.

Dokument: 2014-01757.pdf (81205)kB

Publicerad: 2014-08-27 15:02


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se