Avgöranden - Övrigt

Beslut 2013-10-14/Dnr.2013-03139

Vid studier utomlands är den motsvarande eller jämförbara utbildningens placering i bilagan till studiestödsförordningen avgörande för vilka regler för utbildningsnivå m.m. som ska gälla för den utländska utbildningen. Jämförbar utbildning i Sverige anges i avdelning A1 i bilagan till studiestödsförordningen.

Dokument: 2013-03139.pdf (20173)kB

Publicerad: 2013-10-28 13:18


Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-01809

Beräkning av studietid i ett land där kalenderveckan börjar med en söndag.

Dokument: 2013-01809.pdf (79937)kB

Publicerad: 2013-06-12 10:31


Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-00798

Studier på halvtid i land utanför EES och Schweiz är inte studiestödsberättigande. Detta gäller även om den studerande bedriver studier i Sverige.

Dokument: 2013-00798.pdf (86258)kB

Publicerad: 2013-06-12 10:27


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se