Avgöranden - Bosättningskrav vid utlandsstudier

Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-00390

Fråga om rätt till svenskt studiemedel, för studier utanför EU, enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Även fråga om rätt till studiemedel för försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare.

Dokument: 2014-00390.pdf (90180)kB

Publicerad: 2014-05-13 08:52


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-00350

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Även fråga om rätt till studiemedel för försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare.

Dokument: 2014-00350.pdf (90445)kB

Publicerad: 2014-05-13 08:47


Beslut 2014-04-14/Dnr.2014-00181

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2014-00181.pdf (86339)kB

Publicerad: 2014-05-12 15:15


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se