Avgöranden - Bosättningskrav vid utlandsstudier

Beslut 2014-03-10/Dnr. 2013-04931

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning I form av bosättningskrav I nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2013-04931.pdf (85227)kB

Publicerad: 2014-03-21 10:13


Beslut 2014-01-27/Dnr. 2013-04568

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2013-04568.pdf (84849)kB

Publicerad: 2014-02-12 08:18


Beslut 2013-08-26/Dnr.2013-01403

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2013-01403.pdf (85450)kB

Publicerad: 2013-09-05 14:44


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se