Avgöranden - Bosättningskrav vid utlandsstudier

Beslut 2015-12-07/Dnr.2015-01305

Fråga om rätt till svenskt studiemedel, för distansstudier inom EU, enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler.

 

Dokument: 2015-01305.pdf (122489)kB

Publicerad: 2015-12-23 10:52


Beslut 2015-01-26/Dnr.2014-04175

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Bedömning om tillräcklig anknytning finns.

Dokument: 2014-04175.pdf (92994)kB

Publicerad: 2015-02-13 13:56


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02466

Fråga om rätt till svenskt studiemedel enligt EU-rätten vid begränsning i form av bosättningskrav i nationella regler. Även fråga om rätt till studiemedel för försörjningsberoende barn till migrerande arbetstagare.

Dokument: 2014-02466.pdf (92905)kB

Publicerad: 2014-11-11 16:30


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se