Utländsk medborgare

Den som är utländsk medborgare kan under vissa förutsättningar få svenskt studiestöd för att studera i Sverige eller utomlands.
 
Klicka vidare så ser du hela menyn

Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se