Avgöranden - Tilläggslån

Beslut 2012-06-04/Dnr.2012-00595

Beräkning av utländsk inkomst ska ske enligt de skatterättsliga principer som gäller för beräkning av inkomst i Sverige.

Dokument: 2012-00595.pdf (16484)kB

Publicerad: 2012-06-11 10:40


Beslut 2012-04-23/Dnr.2012-01663

Beräkning av utländsk inkomst ska ske enligt de skatterättsliga principer som gäller för beräkning av inkomst i Sverige.

Dokument: 2012-01663.pdf (14845)kB

Publicerad: 2012-05-07 13:32


Beslut 2009-02-02/Dnr.2008-03812

Utlandsstudier och föräldraledighet utomlands ska beaktas vid prövning av rätten till tilläggslån. I det här fallet har den studerande periodvis studerat utomlands och haft danska föräldraförmåner under sin ledighet, men ska bedömas som om den studerat i Sverige och haft svensk föräldrapenning.

Dokument: 2008-03812.pdf (14940)kB

Publicerad: 2010-12-21 13:15


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se