Avgöranden - Utlandsstudier

Beslut 2011-10-31/Dnr.2011-04236

Särskilda skäl att bortse från bristande studieresultat som sammanhänger med att utbildningen bytt utbildningsspråk.

Dokument: 2011-04236.pdf (16667)kB

Publicerad: 2011-11-11 16:16


 

Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se