Avgöranden - Grundskole- och gymnasienivå

Beslut 2012-10-15/Dnr.2012-03858

Vid beräkning av kravet på studieresultat ska varje dag i en godkänd sjuk- eller ledighetsperiod beaktas. Det gäller också vid omräkning av studieresultatkravet för återkvalificering.

Dokument: 2012-03858.pdf (83973)kB

Publicerad: 2012-10-26 13:31


Beslut 2012-04-23/Dnr.2012-01314

Särskilda skäl att bortse från otillräckliga studieresultat på grund av allvarliga brister hos utbildningsanordnaren.

Dokument: 2012-01314.pdf (15388)kB

Publicerad: 2012-05-02 13:54


Beslut 2011-05-02/Dnr.2011-01736

En funktionsnedsättning som var känd redan före en studiestödsperiod är normalt sett inte särskilda skäl att bortse från otillräckliga studieresultat under perioden.

Dokument: 2011-01736.pdf (15424)kB

Publicerad: 2011-05-13 15:24


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se