Avgöranden - Grundskole- och gymnasienivå

Beslut 2012-10-15/Dnr.2012-03858

Vid beräkning av kravet på studieresultat ska varje dag i en godkänd sjuk- eller ledighetsperiod beaktas. Det gäller också vid omräkning av studieresultatkravet för återkvalificering.

Dokument: 2012-03858.pdf (83973)kB

Publicerad: 2012-10-26 13:31


Beslut 2012-08-27/Dnr.2012-02917

Fråga om resultatprövningen skulle avse bara den senaste eller flera studieperioder. Även fråga om särskilda skäl att bortse från bristande studieresultat på grund av allvarliga brister hos utbildningsanordnaren.

Dokument: 2012-02917.pdf (17278)kB

Publicerad: 2012-09-10 13:03


Beslut 2012-04-23/Dnr.2012-01314

Särskilda skäl att bortse från otillräckliga studieresultat på grund av allvarliga brister hos utbildningsanordnaren.

Dokument: 2012-01314.pdf (15388)kB

Publicerad: 2012-05-02 13:54


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se