Avgöranden - Grundskole- och gymnasienivå

Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02833

Nyupptäckt funktionshinder kan under vissa förutsättningar vara ett sådant särskilt skäl som krävs för att bortse från ett otillräckligt studieresultat.

Dokument: 2014-02833.pdf (83970)kB

Publicerad: 2014-11-11 16:33


Beslut 2014-03-10/Dnr.2014-00168

Rätt till studiemedel från periodens början vid återkvalificering inom fyra veckor vid en utbildning där kravet på studieresultat är att uppnå godkända studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver, i det här fallet studier vid en folkhögskola.

Dokument: 2014-00168.pdf (82446)kB

Publicerad: 2014-03-21 10:34


Beslut 2012-10-15/Dnr.2012-03925

Vid beräkning av kravet på studieresultat ska varje dag i en godkänd sjuk- eller ledighetsperiod beaktas.

Dokument: 2012-03925.pdf (79754)kB

Publicerad: 2012-10-26 13:34


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se