Avgöranden - Övrigt

Beslut 2013-01-28/Dnr.2012-06036

Fråga om utökad beviljning som kvittning vid avräkning och återkrav. 

Dokument: 2012-06036.pdf (83561)kB

Publicerad: 2014-06-27 10:33


Beslut 2014-06-02/Dnr.2014-01183

Retroaktiv beviljning. Fråga om vad som är en ansökan.

Dokument: 2014-01183.pdf (78877)kB

Publicerad: 2014-06-19 10:59


Beslut 2013-01-28/Dnr.2013-00025

Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel finns i en av riksdagen beslutad lag och omfattas därför inte av förbudet mot åldersdiskriminering.

Dokument: 2013-00025.pdf (14874)kB

Publicerad: 2013-02-07 16:09


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se