Avgöranden - Övrigt

Beslut 2015-03-16/Dnr.2015-00386

Parallella studier vid utbildningar med olika omfattning. Frågan i ärendet är om de studier som den studerande bedriver på komvux ska räknas med vid bestämningen av vad som utgör en studieperiod, med hänsyn till att den studerande, på grund av sin låga ålder, inte är berättigad till studiemedel för dessa studier.

Dokument: 2015-00386.pdf (91283)kB

Publicerad: 2015-04-02 10:11


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-03597

Den del av ett obetalt årsbelopp som ännu inte förfallit till betalning ska inte utgöra hinder för beviljning av studiemedel.

Dokument: 2014-03597.pdf (84141)kB

Publicerad: 2014-11-07 15:28


Beslut 2013-01-28/Dnr.2012-06036

Fråga om utökad beviljning som kvittning vid avräkning och återkrav. 

Dokument: 2012-06036.pdf (83561)kB

Publicerad: 2014-06-27 10:33


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se