Avgöranden - Övrigt

Beslut 2013-01-28/Dnr.2012-06036

Fråga om utökad beviljning som kvittning vid avräkning och återkrav.

Dokument: 2012-06036.pdf (83561)kB

Publicerad: 2013-02-08 08:19


Beslut 2013-01-28/Dnr.2013-00025

Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel finns i en av riksdagen beslutad lag och omfattas därför inte av förbudet mot åldersdiskriminering.

Dokument: 2013-00025.pdf (14874)kB

Publicerad: 2013-02-07 16:09


Beslut 2011-12-12/Dnr. 2011-05024

Studerande på en undantagsutbildning kunde få studiemedel även för studiefria jullovsveckor. En studerande som under höstterminen läst färre veckor än enligt utbildningsplanen kunde inte behålla rätten till studiemedel för julveckorna.

Dokument: 2011-05024.pdf (16502)kB

Publicerad: 2011-12-22 09:09


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se