Avgöranden - Studiemedel under ledighet eller sjukdom

Beslut 2013-03-11/Dnr.2012-06050

För sjukperiod som infaller efter studietidens början får studiemedel lämnas bara om en ansökan om studiemedel har kommit in till CSN före sjukperiodens början. I det här fallet fanns synnerliga skäl att lämna studiemedel trots att ansökan inkom efter sjukperiodens början.

Dokument: 2012-06050.pdf (82119)kB

Publicerad: 2013-03-25 10:40


Beslut 2012-10-15/Dnr. 2012-03842

Fråga om möjlighet att pröva ansökan om vård av närstående när ansökan har kommit in till CSN efter det att vården har inletts.

Dokument: 2012-03842.pdf (14346)kB

Publicerad: 2012-10-26 13:00


Beslut 2012-03-12/Dnr.2011-06585

 Beräkning av studietakt när den studerande haft ledigt för vård av barn.

Dokument: 2011-06585.pdf (15601)kB

Publicerad: 2012-03-26 09:01


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se