Avgöranden - Högre bidragsbeloppet

Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-01531

Det högre bidragsbeloppet för unga. Fråga om inskriven i garanti i anslutning till studiernas början.

Dokument: 2013-01531.pdf (83111)kB

Publicerad: 2013-06-12 10:42


Beslut 2012-12-03/Dnr.2012-05087

En förutsättning för det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år är att tidigare gymnasiestudier avbrutits senast vid en viss tidpunkt. Den som kvarstod som inskriven vid gymnasieskolan uppfyller inte detta villkor.

Dokument: 2012-05087.pdf (79766)kB

Publicerad: 2012-12-14 14:50


Beslut 2012-10-15/Dnr.2012-04479

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Den som på grund av föräldraledighet inte varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin kan inte få det högre bidragsbeloppet.

Dokument: 2012-04479.pdf (14312)kB

Publicerad: 2012-10-26 10:47


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se