Avgöranden - Högre bidragsbeloppet

Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-03172

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Den studerande som till följd av sin funktionsnedsättning varit förhindrad att delta i jobb- och utvecklingsgarantin kan inte få det högre bidragsbeloppet.

Dokument: 2014-03172.pdf (16911)kB

Publicerad: 2014-11-10 10:33


Beslut 2013-06-03/Dnr.2013-01531

Det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år. Fråga om inskriven i garanti i anslutning till studiernas början.

Dokument: 2013-01531.pdf (83111)kB

Publicerad: 2013-06-12 10:42


Beslut 2012-12-03/Dnr.2012-05087

En förutsättning för det högre bidragsbeloppet till studerande yngre än 25 år är att tidigare gymnasiestudier avbrutits senast vid en viss tidpunkt. Den som kvarstod som inskriven vid gymnasieskolan uppfyller inte detta villkor.

Dokument: 2012-05087.pdf (79766)kB

Publicerad: 2012-12-14 14:50


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se