Avgöranden - Övrigt

Beslut 2013-03-11/Dnr.2013-00398

Vid "förtida" inkomstavstämning finns synnerliga skäl att efterge återkrav av små belopp.

Dokument: 2013-00398.pdf (18671)kB

Publicerad: 2013-03-25 10:49


Beslut 2012-04-23/Dnr. 2012-00160

En kombination av ömmande omständigheter och att felaktig information från CSN sannolikt bidragit till den uppkomna situationen bedömdes vara synnerliga skäl att efterge återkravet.

Dokument: 2012-00160.pdf (15073)kB

Publicerad: 2012-05-02 16:19


Beslut 2011-10-31/Dnr. 2011-03806

Merkostnadslån för inköp av instrument beviljades med villkor. Ett sådant villkor kan läggas till grund för att ändra beviljningen och stoppa nya utbetalningar. Däremot kan villkoret inte läggas till grund för att återkräva utbetalade belopp.

Dokument: 2011-03806.pdf (21120)kB

Publicerad: 2011-11-11 15:25


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se