Avgöranden - Extra tillägg

Beslut 2012-12-03/Dnr.2012-05229

För en studerande som är gift beräknas det ekonomiska underlaget utan hänsyn till föräldrarnas inkomst. Detta gäller inte sådana äktenskap som inte är giltiga i Sverige.

Dokument: 2012-05229.pdf (80623)kB

Publicerad: 2012-12-14 14:54


Beslut 2011-12-12/Dnr.2011-05134

Beräkning av det ekonomiska underlaget när en förälder har förmögenhet.

Dokument: 2011-05134.pdf (16483)kB

Publicerad: 2011-12-22 09:11


Beslut 2010-11-01/Dnr.2010-04193

Extra tillägg till en studerande som har barn men som inte längre bor ihop med barnets andre förälder.

Dokument: 2010-04193.pdf (14815)kB

Publicerad: 2011-02-15 14:45


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se