Avgöranden - Extra tillägg

Beslut 2014-12-01/Dnr.2014-04378

Fråga om synnerliga skäl att bortse från en förälders inkomst.

Dokument: 2014-04378.pdf (82824)kB

Publicerad: 2014-12-19 14:40


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02924

I det här fallet fanns synnerliga skäl att bortse från förälderns inkomst.

Dokument: 2014-02924.pdf (26126)kB

Publicerad: 2014-11-10 10:29


Beslut 2012-12-03/Dnr.2012-05229

För en studerande som är gift beräknas det ekonomiska underlaget utan hänsyn till föräldrarnas inkomst. Detta gäller inte sådana äktenskap som inte är giltiga i Sverige.

Dokument: 2012-05229.pdf (80623)kB

Publicerad: 2012-12-14 14:54


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se