Avgöranden - Extra tillägg

Beslut 2015-03-16/Dnr. 2014-04806

En endast namngiven förälder, dvs. som saknar person- och samordningsnummer, som är antecknad som vårdnadshavare i folkbokföringen bör normalt sett inte räknas som en verklig vårdnadshavare, vid prövningen av rätten till extra tillägg.

Dokument: 2014-04806.pdf (26176)kB

Publicerad: 2015-04-02 11:27


Beslut 2014-12-01/Dnr.2014-04378

Fråga om synnerliga skäl att bortse från en förälders inkomst.

Dokument: 2014-04378.pdf (82824)kB

Publicerad: 2014-12-19 14:40


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-02924

I det här fallet fanns synnerliga skäl att bortse från förälderns inkomst.

Dokument: 2014-02924.pdf (26126)kB

Publicerad: 2014-11-10 10:29


Överklagandenämnden för studiestöd, Box 110, 871 23 Härnösand Tfn 0611 - 34 75 00, fax 0611 - 34 75 70, e-post registrator@oks.se